Piešťany

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Valová 7935/15A 48.602 17.875 JOSM

Adresné body bez súradníc (267)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Valová (40.94)
Bratislavská (27.94)
Vrbovská cesta (25.12)
Adama Trajana (20.44)
Žilinská cesta (14.85)
Bodona (11.61)
Orviská cesta (8.17)
Hlboká (7.00)
D. Tatarku (6.93)
Dopravná (5.80)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Baltská ulica => Baltská
Brigádnická => Brigádnicka
Fínska ulica => Fínska
Heinolská ulica => Heinolská
Helsinská ulica => Helsinská
Jazerná ulica => Jazerná
Jánošíková => Jánošíkova
K Lodenici => K lodenici
Lužná ulica => Lužná
Na Lehote => Na lehote
Nám. 1.mája => Námestie 1. mája
Nám. J. Kráľa => Námestie J. Kráľa
Nám. J. Murgaša => Námestie J. Murgaša
Nám. SNP => Námestie SNP
Nám. slobody => Námestie slobody
Sihoťská ulica => Sihoťská
Ulica Eugena Suchoňa => Eugena Suchoňa
Ulica M. Waltariho => M. Waltariho
Ulica P. Nurmiho => P. Nurmiho
Ulica pplk. V. Ábela => Pplk. V. Ábela

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r5465882 w32265937 w54975913 n441126510 n452486856 w592277283 n724086539 n724457374 n725243752 n725243791 w737984493 w776973087 n793574019 n1559262993 n1736389946 n4353699713 n4353699714 n4353699715 n4653675716 n5447572810 n7775458799 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w54975315 w54976145 w54977314 w58384131 w58420120 w58437736 n724462214 n725243776 w780479932 n2931350271 n2931350273 n4666984076 n4725668995 n5305235022 n7775917644 n7963855387 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnicka
Jánošíkova
K lodenici
Lietavská
Na lehote
Pplk. V. Ábela

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Brigádnická
Cesta J. Alexyho
Eurohause s.r.o.
Jantárová
Jeana Sibelia
Jánošíková
K Lodenici
Krajinská cesta
Krajinský most
Kúpeľný ostrov – časť Vrbink
Na Lehote
Nikola Teslu
Nábr. Kolomana Fodora
Pažitský most
pplk. V. Ábela
Starohradská
Topoľčianska

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w294646248
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w55099123
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w55098666
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w55098906
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w55098904
Brigádnická (osm), Brigádnicka (minv) w55098917
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191003
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191025
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191002
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191026
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191001
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191027
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191000
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191028
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190998
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191029
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191023
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191030
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190997
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191031
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190996
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191032
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190999
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191004
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191021
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191005
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191011
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191012
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191013
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191014
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190964
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190963
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191016
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191022
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191010
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191018
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191008
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191019
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191007
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191020
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191006
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190995
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191017
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191533
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191009
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191534
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191544
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190975
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190967
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190974
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191545
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190973
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190972
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190976
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191547
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190970
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191548
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190969
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190968
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191549
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190966
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190994
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190971
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190962
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191546
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190977
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190993
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191543
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191554
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190992
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191536
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190991
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191537
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190990
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191538
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191535
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191539
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190988
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191540
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190987
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191541
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190986
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042191542
Jánošíková (osm), Jánošíkova (minv) n3042190989
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921774
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921783
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921776
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921784
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921777
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921785
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921773
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921786
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921788
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921787
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921780
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921779
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921769
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921778
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921770
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921775
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921781
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921782
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921772
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921771
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158449
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158448
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158458
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158459
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158462
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158463
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158466
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158455
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158471
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158451
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158467
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158461
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158450
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158452
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158453
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158456
Nikola Teslu (osm), N. Teslu (minv) n693137827
Sad A. Kmeťa (osm), Winterova (minv) n3078760628
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764808
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764751
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764809
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764791
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023757
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764807
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764792
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023759
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764793
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023782
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764794
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023765
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764796
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023764
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764797
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764805
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764811
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764812
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764800
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764813
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764799
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764814
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023769
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023768
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023770
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3078023783
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764801
pplk. V. Ábela (osm), Pplk. V. Ábela (minv) n3089764806

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora