Piešťany

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Valová 7935/15A 48.602 17.875 JOSM

Adresné body bez súradníc (265)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Valová (41.49)
Bratislavská (27.94)
Vrbovská cesta (25.01)
Adama Trajana (20.44)
Žilinská cesta (14.85)
Bodona (11.61)
Orviská cesta (8.56)
D. Tatarku (7.07)
Hlboká (7.00)
Dopravná (5.80)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Baltská ulica => Baltská
Brigádnická => Brigádnicka
Fínska ulica => Fínska
Heinolská ulica => Heinolská
Helsinská ulica => Helsinská
Jazerná ulica => Jazerná
Jánošíková => Jánošíkova
K Lodenici => K lodenici
Lužná ulica => Lužná
Na Lehote => Na lehote
Nám. 1.mája => Námestie 1. mája
Nám. J. Kráľa => Námestie J. Kráľa
Nám. J. Murgaša => Námestie J. Murgaša
Nám. SNP => Námestie SNP
Nám. slobody => Námestie slobody
Sihoťská ulica => Sihoťská
Ulica Eugena Suchoňa => Eugena Suchoňa
Ulica M. Waltariho => M. Waltariho
Ulica P. Nurmiho => P. Nurmiho
Ulica pplk. V. Ábela => Pplk. V. Ábela

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r5465882 r16246823 w32265937 n441126510 w592277283 n724255270 n724457374 n725243752 w776973087 n793574019 w1189995919 w1195535129 n1559262993 n4653675716 n5165523964 n7775458799 n11172247337 n11338939520 n11347199125 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

r15421532 n34149472 w54532081 w54975315 w54976145 w58385472 w58418132 w58418693 w58419089 w58419510 w58419535 w58419668 w58419753 w58419890 w58420115 w58420123 w58420217 w303443975 n401247095 n452486856 n724252162 n725243776 n2606861422 n2931350271 n2931350273 n3087597431 n4725668995 n5305235022 n5863490538 n7775917644 n7963855387 n10586699095 n11096498213 n11630876202 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

K lodenici
Na lehote

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bethovenova
Cesta J. Alexyho
Jantárová
Jeana Sibelia
K Lodenici
Krajinská cesta
Krajinský most
Kúpeľný ostrov
Kúpeľný ostrov – časť Vrbink
Marianske námestie
Mariánske námestie
Na Lehote
Nikola Teslu
Nábr. Kolomana Fodora
Pažitský most
Starohradská
Topoľčianska

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438550
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438881
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921777
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58437896
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438511
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58439306
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58439232
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58437761
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438722
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438031
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438340
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58439077
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438016
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438684
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438315
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438698
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58438441
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w511321163
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) n3043921775
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58437986
K Lodenici (osm), K lodenici (minv) w58437723
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532054
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Juraja Wernhera (minv) w54532091
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Juraja Wernhera (minv) w54532113
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Juraja Wernhera (minv) w54532099
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532053
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532065
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532061
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532060
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532062
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532076
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532083
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532094
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532073
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w303119468
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532100
Kúpeľný ostrov (osm), Nábrežie Justusa Jána Torkosa (minv) w54532114
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977317
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977310
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977287
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977285
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w920867378
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977318
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977319
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54976786
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977332
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54976785
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977260
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977327
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w302741800
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) n3070158456
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977252
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977283
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977320
Na Lehote (osm), Na lehote (minv) w54977315
Nikola Teslu (osm), N. Teslu (minv) n693137827
Štefánikova (osm), Pod Párovcami (minv) w303443975

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora