Moravany nad Váhom

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Osušiny 1262/13 48.585 17.855 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Radová (16.48)
Výtocká (14.22)
Lesná (13.21)
Osušiny (11.58)
Lúčna (9.83)
Piešťanská (5.27)
Na výhone (5.16)
Severná (4.21)
Pod lesom (3.69)
Ducovská (3.48)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Výhone => Na výhone

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bananská
Dominova cesta
Karpatská
Na Výhone

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493663
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617458
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617457
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617456
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617455
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617454
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617453
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w612592833
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w335977217
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w612592834
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493911
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617461
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493706
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617459
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617463
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493540
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493699
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w1229624894
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493698
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617466
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493695
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493694
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617464
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617465
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493700
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493697
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493667
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w50493707
Na Výhone (osm), Na výhone (minv) w962617460

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora