Krakovany

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Strážovská (8.01)
Nová (5.21)
Hlavná (4.51)
Hoštáky (3.82)
Dolná (3.50)
Veterná (3.49)
Školská (2.95)
Notárska (2.28)
K Spúšťu (2.18)
Sadová (2.14)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Dolná ulica => Dolná
Hlavná ulica => Hlavná
Južná ulica => Južná
Krátka ulica => Krátka
Kultúrna ulica => Kultúrna
Mlynská ulica => Mlynská
Notárska ulica => Notárska
Nová ulica => Nová
Námestie Sv. Floriána => Námestie sv. Floriána
Námestie Sv. Mikuláša => Námestie sv. Mikuláša
Priemyselná ulica => Priemyselná
Sadová ulica => Sadová
Strážovská ulica => Strážovská
Ulica Staré Konopisko => Staré Konopisko
Ulica k Spúšťu => K Spúšťu
Veterná ulica => Veterná
Vrbovská ulica => Vrbovská
Záhradková ulica => Záhradková
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Horná
k Spúšťu
Piešťanská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705331
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705293
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705393
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705444
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705380
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549690
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705271
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705308
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549600
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549649
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705371
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549606
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549682
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58784456
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549525
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w58705251
k Spúšťu (osm), K Spúšťu (minv) w445549660

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora