Chtelnica

Trnavský/Piešťany

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dolná (36.24)
Partizánska (19.10)
Družstevná (18.70)
Rajňanská (11.95)
Teplická (4.80)
Parková (4.49)
Pekelná (4.15)
Kúria (3.45)
Námestie 1. mája (3.19)
Vladimíra Šimončiča (3.17)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nová Doba => Nová doba
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n2392064115 n11034925800 n11034925801 n11034925802 n11035459224 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n736517046 n2388181703 n7181685091 n11034566095 n11034566096 n11034579983 n11034645787 n11034763924 n11034905203 n11035459222 n11035459223 n11035459225 n11035459226 n11035459227 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nová doba

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nová Doba

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382730
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382589
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382797
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382346
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382230
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382997
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382189
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382376
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382396
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382153
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382461
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w949169779
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59383121
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382059
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382102
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382829
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382731
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382893
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59383207
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59383195
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382860
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59383244
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382908
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382340
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382516
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382366
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382739
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59383221
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382242
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w949169780
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382822
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382973
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382140
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59383159
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382934
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382501
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59382404
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w949169778

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora