Leopoldov

Trnavský/Hlohovec

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

ZO ŠTRKOVKA 1225/51 48.445 17.789 JOSM
ZO ŠTRKOVKA 1226/53 48.445 17.789 JOSM

Adresné body bez súradníc (38)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nádražná (12.63)
Bernolákova (11.87)
Hlohovská cesta (9.80)
Štúrova (6.94)
Šulekovská cesta (6.30)
Gucmanova (5.30)
Piešťanská cesta (4.75)
Trnavská cesta (4.55)
Moyzesova (3.52)
Gojdičova (3.46)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Cintorinská => Cintorínska
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nám.sv.Ignáca => Námestie sv. Ignáca

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n1710415306 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w49398115 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorínska
ZO ŠTRKOVKA

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorinská
D. Jurkoviča
Osloboditeľov
Seredská
Zo Štrkovka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w49402519
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679078
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679023
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679162
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w991109035
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w991109037
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679157
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679053
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679148
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679019
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679026
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679046
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679154
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679009
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679151
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679146
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679116
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679134
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679049
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60678953
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679153
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679056
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679123
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60678983
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679070
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679057
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679042
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679013
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679112
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679051
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60678976
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60678956
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679088
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w991109039
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679128
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679150
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679097
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60678948
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w991109034
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679108
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679124
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679010
Zo Štrkovka (osm), ZO ŠTRKOVKA (minv) w60679031

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora