Hlohovec

Trnavský/Hlohovec

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Námestie sv. Michala (16.03)
Šumperská (12.36)
Svätopeterská (9.00)
Osloboditeľov (8.65)
Mierová (7.53)
Hollého (6.92)
Hájska (5.73)
Nitrianska (5.70)
Františka Lipku (5.52)
Seredská (5.48)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

9.mája => 9. mája
D.Jurkoviča => D. Jurkoviča
J.A.Gagarina => J. A. Gagarina
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
M.Bela => M. Bela
M.Benku => M. Benku
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nábrežie A.Hlinku => Nábrežie A. Hlinku
Nám.sv.Michala => Námestie sv. Michala
R.Dilonga => R. Dilonga
Rad mjr.Pavloviča => Rad mjr. Pavloviča
Rozmarínova => Rozmarínová
Slov.nár.povstania => Slov. nár. povstania
Továrenska => Továrenská
Čsl.armády => Čsl. armády
Ľ.Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ľ.Zúbka => Ľ. Zúbka
Šumperská ulica => Šumperská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n1227786630 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nábrežie Andreja Hlinku
SNP
Trnavská cesta
Vajanského
Športová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Františkánske námestie (osm), Komenského (minv) w59368667
Janka Kráľa (osm), Kpt. Nálepku (minv) w49477179
Komenského (osm), Osloboditeľov (minv) n11073318727
Kpt. Nálepku (osm), Janka Kráľa (minv) w1192374818
M. R. Štefánika (osm), Pltnícka (minv) w59369817
Osloboditeľov (osm), Komenského (minv) w60963019
Osloboditeľov (osm), Rázusova (minv) w49477303
Pltnícka (osm), M. R. Štefánika (minv) w49476832
Rázusova (osm), Osloboditeľov (minv) w59372628
Tajovského (osm), Terezov (minv) w59378411
Tajovského (osm), Terezov (minv) w59373737
Terezov (osm), Tajovského (minv) w60963020
Terezov (osm), Tajovského (minv) w60962972
Záhradnícka (osm), Štúrova (minv) w49476754
Štúrova (osm), Záhradnícka (minv) w59370625

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora