Hlohovec

Trnavský/Hlohovec

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Námestie sv. Michala (16.03)
Bernolákova (9.61)
Svätopeterská (9.00)
Osloboditeľov (8.65)
Mierová (6.93)
Hollého (6.92)
Hájska (5.85)
Františka Lipku (5.52)
Seredská (5.50)
Nitrianska (5.18)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

9.mája => 9. mája
D.Jurkoviča => D. Jurkoviča
J.A.Gagarina => J. A. Gagarina
Kpt.Nálepku => Kpt. Nálepku
M.Bela => M. Bela
M.Benku => M. Benku
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika
Nábrežie A.Hlinku => Nábrežie A. Hlinku
Nám.sv.Michala => Námestie sv. Michala
R.Dilonga => R. Dilonga
Rad mjr.Pavloviča => Rad mjr. Pavloviča
Rozmarínova => Rozmarínová
Slov.nár.povstania => Slov. nár. povstania
Továrenska => Továrenská
Čsl.armády => Čsl. armády
Ľ.Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Ľ.Zúbka => Ľ. Zúbka
Šumperská ulica => Šumperská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n33375676 w907638082 n9443252226 n9703427060 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w49477172 w59373558 w907638083 w907638084 w907638085 w907638086 w907638087 w907638088 w907638089 w907638090 w907638091 w907638092 w907638093 n3183557252 n4362160390 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Balatón
Pánska niva
Starý rínok

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Balaton
Holleho
Malá
Martina Benku
Mierova
Milana Rastislava Štefánika
Nábrežie Andreja Hlinku
Pánska Niva
Starý Rínok
Trnavská cesta
Vajanského
Športová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Balaton (osm), Balatón (minv) n3234788669
Balaton (osm), Balatón (minv) n3234788670
Balaton (osm), Balatónska (minv) n3234788702
Komenského (osm), Osloboditeľov (minv) n3220632293
M. R. Štefánika (osm), Pltnícka (minv) n3216168705
Malá (osm), Starý rínok (minv) n3220632334
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w59369292
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w59378026
Mlynská (osm), Pribinova (minv) n3257773214
Nábrežie Andreja Hlinku (osm), Nábrežie A. Hlinku (minv) w59372751
Osloboditeľov (osm), Komenského (minv) n3253353987
Osloboditeľov (osm), Rázusova (minv) n3263326443
Pltnícka (osm), M. R. Štefánika (minv) n3253354022
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3173068569
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553615
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553614
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3169287722
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553617
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553616
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553619
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3169287721
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553620
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553621
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553622
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553623
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553624
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553625
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553626
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553627
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553618
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3169287708
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3173068580
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3169287706
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3169287705
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3173068572
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3173068571
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3173068570
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3167553628
Pánska Niva (osm), Pánska niva (minv) n3169287707
Rázusova (osm), Osloboditeľov (minv) n3174562650
Starý Rínok (osm), Starý rínok (minv) n3220632344
Starý Rínok (osm), Starý rínok (minv) n3216168751
Starý Rínok (osm), Starý rínok (minv) n3216168968
Tajovského (osm), Terezov (minv) n3216168032
Terezov (osm), Tajovského (minv) n3272657816
Terezov (osm), Tajovského (minv) n3272657815
Záhradnícka (osm), Štúrova (minv) n3257168382
Školská (osm), Šulekova (minv) n3257773192
Štúrova (osm), Záhradnícka (minv) n3216168728
Šulekova (osm), Pribinova (minv) n3259951052

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora