Veľké Úľany

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (4)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Štefana Majora (33.51)
Dlhá (25.88)
Hlavná (19.47)
Mlynská (6.69)
Školská (6.04)
Ekoosada (4.18)
Jána Amosa Komenského (3.83)
Jánovská (3.55)
Juliusa Fučíka (3.19)
Kapitána Jána Nálepku (3.10)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
9.mája => 9. mája
Cukrovarská ulica => Cukrovarská
Jána Ámosa Komenského => Jána Amosa Komenského
Júliusa Fučíka => Juliusa Fučíka

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bagrová
Juliusa Fučíka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bágrová
Jána Ámosa Komenského
Júliusa Fučíka

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814707
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812920
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812826
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814648
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266813234
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266813695
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814111
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812738
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814510
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814646
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814041
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814597
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814825
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w906995644
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814571
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814562
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814058
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814050
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814708
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w1204114315
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814807
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812931
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814208
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266813411
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814848
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814957
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814268
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814561
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814283
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814955
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814609
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814738
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814521
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812793
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266813678
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w906995633
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814374
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814453
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814265
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812869
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266813126
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266812821
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814673
Bágrová (osm), Bagrová (minv) w266814780
Jána Ámosa Komenského (osm), Jána Amosa Komenského (minv) w266814943
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814238
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814413
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814752
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814615
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w906995624
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w906995622
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814488
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266812824
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814326
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813167
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814572
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w1120604122
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814903
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814219
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814617
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813742
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w1120604120
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814503
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814294
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814552
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814267
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814119
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814652
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813959
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w377650535
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813857
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266812842
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w906995620
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813619
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814714
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814247
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814419
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w1120604093
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w1120604103
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814377
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814756
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w906995677
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814241
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814545
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814824
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814185
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813793
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813155
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813997
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w377650537
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813806
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813605
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814541
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814875
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814705
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266812966
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813340
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814680
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814627
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813642
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813690
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814497
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813098
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814205
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814892
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813256
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814099
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813226
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266814365
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813158
Júliusa Fučíka (osm), Juliusa Fučíka (minv) w266813131

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora