Trstice

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

1054/ 47.982 17.846 JOSM

Adresné body bez súradníc (6)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alžbeta Borková
Alžbeta Faragó - PEKÁREŇ JERE
Alžbeta Árvaiová
Arpád Borka
Arpád Györy - A.M.S
Coop Jednota
Hlavná
Imrich Kelemen - AUTOMECHANIK
Jozef Juhos - AUTOOPRAVA
Judita Hanuliak - Potraviny
Kostolná
LEKÁREŇ " U RAKA " s.r.o.
Lúky
Markíza
Marta Gombosová MARTEX
Mierová
Ružová
Silvia Menyhártová - SILVIAART
T-CARS servis, s.r.o.
Tibor Nagy "TIBI"
Trstická cesta
Viola Juhosová I-V-I DOM KRÁSY
ZOÁR
Zsolt Negyedi
Zuzana Faragóová ZUZANA SALÓN

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora