Šoporňa

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (26)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Argentínska
Budovateľská
Družstevná
Dukelská
Fazuľová
Fučíkova
Gagarinova
Gottwaldova
Horná
Jana Amosa Komenského
Kapitána Nálepku
Kollárova
Krásna
Krátka
Lesná
Mierová
Mlynská
Mládežnícka
Nešporova
Nitrianska
Novozámocká
Nábrežná
Poštová
Ryľkova
Sereďská
Slnečná
Stromová
Višňová
Vladimíra Iľjiča Lenina
Vážska
Červenej armády
Československej armády
Šaľská
Šikesova
Športová

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora