Sládkovičovo

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (8)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cukrovarská (25.55)
Fučíkova (22.21)
Hviezdoslavova (6.83)
Železničná (6.83)
Richterova (5.04)
Nový dvor (4.72)
Cintorínska (4.35)
Školská (4.23)
Dánoš (3.86)
Pionierska (3.40)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Devátová => Devátova
F.Kazinczyho => F. Kazinczyho
Nový Dvor => Nový dvor
Sadová ulica => Sadová
Slnečná ulica => Slnečná
Veterná ulica => Veterná
Z.Kodálya => Z. Kodálya

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n281273607 n11266446945 n11266513281 n11266671616 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Devátova
Nový dvor
Seredská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Devátová
Jána Dalloša
Nový Dvor
Sereďská

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Devátová (osm), Devátova (minv) w50921607
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982820
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982819
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982818
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982833
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982834
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982839
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982836
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982808
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982807
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982864
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982863
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982862
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982865
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987867
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987877
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987877
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987879
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987880
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987883
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929637
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929639
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929640
Devátová (osm), Devátova (minv) w907661602
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987924
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982823
Devátová (osm), Devátova (minv) w1128063180
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982817
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982837
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982853
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987856
Devátová (osm), Devátova (minv) w1128063179
Devátová (osm), Devátova (minv) w908367190
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987855
Devátová (osm), Devátova (minv) w1128063183
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921612
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921600
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921604
Devátová (osm), Devátova (minv) w1128063159
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921626
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929615
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929613
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982737
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982738
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921613
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987857
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929641
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987923
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982803
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982831
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982829
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982815
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982821
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929634
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929633
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929631
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929626
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982804
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987921
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929607
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929612
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929610
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921625
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921624
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921623
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921603
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921601
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921609
Devátová (osm), Devátova (minv) w50929622
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982843
Devátová (osm), Devátova (minv) w50921619
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982806
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982844
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987896
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987852
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987917
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987918
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987913
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987914
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987934
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987920
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987927
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987933
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987897
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987853
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987854
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987875
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987866
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987873
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987872
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987865
Devátová (osm), Devátova (minv) w50987925
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982859
Devátová (osm), Devátova (minv) w50982861
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516428
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517581
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516455
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w570184440
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w905993269
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w905993264
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334225
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517056
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334252
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516105
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516165
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517037
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334255
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334222
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334220
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334221
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61515760
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334223
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334224
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517469
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334254
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516996
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516447
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517035
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516857
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516070
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516386
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517242
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61515937
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517531
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) n11188334253
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516830
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61517526
Sereďská (osm), Seredská (minv) w344221454
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61517582
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516384
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516159
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516998
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516417
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61515768
Sereďská (osm), Seredská (minv) w727168772
Sereďská (osm), Seredská (minv) w727168769
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516870
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61517621
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516168
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61515907
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516361
Sereďská (osm), Seredská (minv) w344221452
Sereďská (osm), Seredská (minv) w61516355
Sereďská (osm), Seredská (minv) w727168770

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora