Sládkovičovo

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (14)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Cukrovarská (25.91)
Fučíkova (22.04)
Hviezdoslavova (6.83)
Železničná (6.56)
Richterova (5.08)
Nový dvor (4.72)
Školská (4.19)
Cintorínska (4.13)
Dánoš (3.90)
Košútska (3.26)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Devátová => Devátova
F.Kazinczyho => F. Kazinczyho
J.Dalloša => J. Dalloša
Nový Dvor => Nový dvor
Sadová ulica => Sadová
Slnečná ulica => Slnečná
Veterná ulica => Veterná
Z.Kodálya => Z. Kodálya

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w50881912 w50896521 w50896522 w50896534 w50896535 w50897280 w50897296 w50897297 w50897327 w50897328 w50897329 w50897486 w50897896 w50897933 w50898634 w50898639 w50916603 w50927173 w50927180 w50927599 w50929607 w50929622 w50929624 w50929626 w50982817 w50982862 w50985351 w50987916 w61515777 w61515842 w61515985 w61516061 w61516076 w61516141 w61516204 w61516253 w61516258 w61516410 w61516440 w61516510 w61516512 w61516708 w61516922 w61516998 w61517078 w61517086 w61517317 w61517429 w61517462 w61517821 w727168751 w910089520 n8442287598 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w50881861 w50896508 w50897505 w50897940 w50898604 w50898653 w50916127 w50921613 w50921648 w50929623 w50929642 w50929649 w50982763 w50982765 w50982797 w50982850 w50982857 w50987852 w50987912 w50987918 w61515752 w61515796 w61515825 w61515837 w61515881 w61515896 w61515904 w61515912 w61515924 w61515934 w61515936 w61515941 w61515950 w61515979 w61516033 w61516053 w61516068 w61516150 w61516157 w61516173 w61516190 w61516197 w61516252 w61516263 w61516270 w61516293 w61516330 w61516376 w61516401 w61516493 w61516564 w61516628 w61516723 w61516760 w61516774 w61516822 w61517001 w61517016 w61517029 w61517043 w61517095 w61517128 w61517138 w61517156 w61517460 w61517483 w61517575 w61517644 w61517657 w61517740 w61517749 w61517767 w61517795 w61517824 n281381495 w344221452 w727168748 w727168749 w727168750 w727168753 w727168754 w727168755 w727168758 w727168759 w727168761 w727168762 w727168763 w727168764 w907670345 w907738186 w909254338 w909254339 w910089519 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

J. Dalloša
Nový dvor
Seredská

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jána Dalloša
Nový Dvor
Sereďská
Veľkoúľanská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517469
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516386
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516070
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516857
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61517035
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516165
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516996
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516353
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w61516105
Nový Dvor (osm), Nový dvor (minv) w905993264

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora