Sereď

Trnavský/Galanta

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (104)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nový majer (9.32)
Vonkajší rad (7.34)
Námestie slobody (7.23)
Vážska (7.00)
Hornočepeňská (6.34)
Bratislavská (6.24)
Kasárenská (5.76)
Tehelná (4.19)
Trnavská cesta (4.01)
Starý most (3.90)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

8.mája => 8. mája
A.Hlinku => A. Hlinku
M.R.Štefánika => M. R. Štefánika

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w61390774 w61390854 w61391002 w61391597 w61392928 w61394404 w61394524 w61394841 w229040721 w328826711 w328826738 n4616083790 n4905581404 n8582734549 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61393264 w328826710 w328826739 w684263652 n7296824485 n7297018415 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kúpeľné námestie
Malý háj
Považský breh
Slnečná II
Záhradná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jána Majku
Ku Campingu
Seredský most
Sereď
Slnečná II.
Starý Most
Trnavská
Trnavské

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

8. mája (osm), Dlhá (minv) w61393283
8. mája (osm), Dolnočepeňská (minv) w73595146
8. mája (osm), Dolnočepeňská (minv) w73595073
8. mája (osm), Stromová (minv) w73595077
D. Štúra (osm), Vonkajší rad (minv) w61391421
D. Štúra (osm), Vonkajší rad (minv) w61395296
D. Štúra (osm), Vonkajší rad (minv) w61393660
Garbiarska (osm), Považský breh (minv) w158093570
Obežná (osm), Dlhá (minv) w61392190
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w475696585
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w61394991
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w61391583
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w61395213
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w475697209
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w61393875
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61395180
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w61394911
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w61394595
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61392363
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61391556
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61394502
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61392417
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61394194
Slnečná II. (osm), Slnečná (minv) w61395222
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w475697691
Slnečná II. (osm), Slnečná II (minv) w475696586
Starý Most (osm), Starý most (minv) w61393378
Starý Most (osm), Starý most (minv) w61394429
Starý most (osm), Šintavská (minv) w61394914

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora