Mostová

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

664/ 48.154 17.678 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w278578013 w278578015 w278578018 w278578019 w278578023 w278578025 w278578028 w278578035 w278578043 w278578047 w278578048 w278578053 w278578055 w278578061 w278578063 w278578076 w278578078 w278578083 w278578084 w278578086 w278578087 w278578094 w278578100 w278578102 w278578112 w278578116 w278578126 w278578127 w278578129 w278578136 w278578141 w278578151 w278578173 w278578176 w278578180 w278578184 w278578189 w278578210 w278578214 w278578226 w278578235 w278578249 w278578266 w278578273 w278578283 w278578284 w278578290 w278578324 w278578327 w278578334 w278578355 w278578356 w278578358 w278578360 w278578362 w278578380 w278578382 w278578401 w278578412 w278578417 w278578419 w278578432 w278578435 w278578443 w278578452 w278578458 w278578483 w278578485 w278578498 w278578518 w278578523 w278578528 w278578531 w278578534 w278578545 w278578546 w278578549 w278578557 w278578558 w278578590 w278578611 w278578618 w278578620 w278578628 w278578629 w278578648 w278578652 w278578657 w278578673 w278578693 w278578696 w278578707 w278578714 w278578725 w278578730 w278578733 w278578735 w278578764 w278578781 w278578785 w278578790 w278578797 w278578819 w278578821 w278578831 w278578834 w278578840 w278578857 w278578863 w278578865 w278578866 w278578872 w278578883 w278578885 w278578888 w278578896 w278578902 w278578909 w278578922 w278578927 w278578936 w278578938 w278578948 w278578951 w278578957 w278578960 w278578975 w278578988 w278578993 w278578996 w278579008 w278579014 w278579025 w278579029 w278579037 w278579053 w278579062 w278579077 w278579079 w278579101 w278579104 w278579106 w278579108 w278579115 w278579124 w278579126 w278579128 w278579134 w278579139 w278579146 w278579147 w278579149 w278579151 w278579154 w278579158 w278579162 w278579169 w278579172 w278579192 w278579212 w278579214 w278579226 w278579231 w278579234 w278579236 w278579243 w278579252 w278579255 w278579259 w278579260 w278579265 w278579270 w278579278 w278579283 w278579291 w278579296 w278579305 w278579308 w278579317 w278579319 w278579324 w278579329 w278579335 w278579374 w278579381 w278579384 w278579390 w278579394 w278579407 w278579417 w278579427 w278579440 w278579446 w278579455 w278579458 w278579461 w278579465 w278579473 w278579490 w278579494 w278579527 w278579534 w278579556 w278579558 w278579567 w278579590 w278579595 w278579602 w278579614 w278579620 w278579625 w278579632 w278579635 w278579647 w278579650 w278579654 w278579659 w278579666 w278579676 w278579705 w278579708 w278579721 w328661824 w387061769 w387061770 w387062165 w387062166 w387062167 w387062263 w388102579 w388103033 w389024715 w389025415 w389025416 w389059972 w389059976 w389176687 w389176688 w389176689 w389176690 w389176691 w389177444 w389177446 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
Jazerná
Kvetná
Obecná knižnica Mostová
Orechová
Podzáhradná
Tehelná
Čiernovodská

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora