Jelka

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (26)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Novojelčanská (17.07)
Mlynárska (16.09)
Nová cesta (4.74)
Jahodná (4.50)
Školská (4.50)
Mierová (3.90)
Vrbová (3.73)
Kostolná (3.55)
Ravaszová (3.36)
Veľká (2.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Gregorovitsova ulica => Gregorovitsova
Hviezdna ulica => Hviezdna
Kráľovská ulica => Kráľovská
Petőfiho => Petöfiho
Ružová Dolina => Ružová dolina
Slaná Dolina => Slaná dolina
Slnečná ulica => Slnečná
Stodolova ulica => Stodolova
Ulica Alberta Molnára Szencziho => Alberta Molnára Szencziho
Vŕbová => Vrbová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w241099160 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petöfiho
Ružová dolina
Slaná dolina
Vrbová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Petőfiho
Ružová Dolina
Slaná Dolina
Veľký zátoň
Vŕbová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314966766
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314965960
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1095591105
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314967519
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314967318
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314967566
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314965828
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314967347
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314965808
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314965827
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314965834
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314967261
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1095591091
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1095591067
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w314965854
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w282470628
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133939
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133940
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133941
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426778
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w282470631
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426816
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426877
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426837
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426808
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426809
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314967500
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426806
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426845
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133956
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426873
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133937
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426810
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w1095412670
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w282470626
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133938
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w282470627
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133933
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133948
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133932
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w1095412725
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133934
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w1095412717
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133935
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w1095412716
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w1095412684
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314967263
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314966461
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314966140
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314966474
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w282470630
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314966924
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w282470632
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426802
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w313133936
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426864
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426862
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w314966404
Ružová Dolina (osm), Ružová dolina (minv) w735426812
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966647
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967064
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966562
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965945
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966296
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967378
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965815
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966909
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967058
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965832
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966607
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965821
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967267
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591057
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1207735062
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965754
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591127
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591069
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591117
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966045
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967043
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967192
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967026
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965963
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966569
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965843
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314967149
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966317
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591083
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314965812
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591070
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591116
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591099
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w314966131
Slaná Dolina (osm), Slaná dolina (minv) w1095591089
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967225
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967398
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966872
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966048
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966806
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967468
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591131
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965787
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966242
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591168
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966168
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966943
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967308
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967106
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966143
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966823
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966954
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591109
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965782
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965951
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591179
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591170
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591189
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591152
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966985
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965840
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965805
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967480
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966232
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966234
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966565
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966874
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591197
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965973
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966671
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965883
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966236
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967209
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965779
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965930
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965936
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967330
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967374
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966380
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967227
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967167
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967132
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967355
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966467
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966827
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965902
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965912
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965761
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967175
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591198
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966085
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967019
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314967403
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966328
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314965889
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w314966481
Vŕbová (osm), Vrbová (minv) w1095591129

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora