Čierny Brod

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (19)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

210/ 48.156 17.659 JOSM
511/ 48.155 17.658 JOSM
228/ 48.154 17.658 JOSM
227/ 48.155 17.658 JOSM
226/ 48.155 17.658 JOSM
225/ 48.155 17.658 JOSM
223/ 48.155 17.658 JOSM
222/ 48.155 17.658 JOSM
513/ 48.156 17.659 JOSM
221/ 48.156 17.658 JOSM
218/ 48.156 17.659 JOSM
217/ 48.156 17.659 JOSM
216/ 48.156 17.659 JOSM
214/ 48.157 17.659 JOSM
213/ 48.157 17.659 JOSM
212/ 48.156 17.659 JOSM
211/ 48.156 17.659 JOSM
220/ 48.156 17.658 JOSM
563/ 48.157 17.659 JOSM

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
Kostolná
Košútska
Krížna

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora