Galanta

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hodská (24.33)
Parková (20.35)
Agátová (14.53)
Česká (14.46)
Kpt. Nálepku (10.80)
Bratislavská (7.87)
Kolónia (7.69)
29. augusta (7.20)
Veterná (6.44)
Staničná (6.33)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Bratislavská ulica => Bratislavská
Brezová ulica => Brezová
Brečtanová ulica => Brečtanová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Drevená ulica => Drevená
Dubová ulica => Dubová
Egrešová ulica => Egrešová
Fialková ulica => Fialková
Gaštanová ulica => Gaštanová
Hlavná ulica => Hlavná
Hodská ulica => Hodská
Hrabová ulica => Hrabová
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Jabloňová ulica => Jabloňová
Javorová ulica => Javorová
Jazerná ulica => Jazerná
Jesenského ulica => Jesenského
Jilemnického ulica => Jilemnického
Konvalinková ulica => Konvalinková
Krásna ulica => Krásna
Kvetná ulica => Kvetná
Kúpeľná ulica => Kúpeľná
Liesková ulica => Liesková
Lipová ulica => Lipová
Majakovského ulica => Majakovského
Marhuľová ulica => Marhuľová
Matičná ulica => Matičná
Mierová ulica => Mierová
Narcisová ulica => Narcisová
Nemocničná ulica => Nemocničná
Nezábudková ulica => Nezábudková
Nová ulica => Nová
Októbrová ulica => Októbrová
Orechová ulica => Orechová
Palinová ulica => Palinová
Parková ulica => Parková
Poľná ulica => Poľná
Poštová ulica => Poštová
Priemyselná ulica => Priemyselná
Priečna ulica => Priečna
Puškinova ulica => Puškinova
Rezedová ulica => Rezedová
Ruská ulica => Ruská
Ružová ulica => Ružová
Slnečná ulica => Slnečná
Sládkovičova ulica => Sládkovičova
Staničná ulica => Staničná
Stavbárska ulica => Stavbárska
Topoľová ulica => Topoľová
Tulipánová ulica => Tulipánová
Ulica 29. augusta => 29. augusta
Ulica Alexandra Alagovicha => Alexandra Alagovicha
Ulica Bálinta Balogha => Bálinta Balogha
Ulica Cankova záhrada => Cankova záhrada
Ulica Esterházyovcov => Esterházyovcov
Ulica J. M. Petzvala => J. M. Petzvala
Ulica Karola Duchoňa => Karola Duchoňa
Ulica Máj. povst. čes. ľ. => Máj. povst. čes. ľ.
Ulica Obrancov mieru => Obrancov mieru
Ulica Pri Derni => Pri Derni
Ulica Richtárske pole => Richtárske pole
Ulica T. Vansovej => T. Vansovej
Ulica Z. Kodálya => Z. Kodálya
Ulica kpt. Nálepku => Kpt. Nálepku
Ulica kpt. Uhra => Kpt. Uhra
Ulica na Štrande => Na Štrande
Urbánkova ulica => Urbánkova
Vajanského ulica => Vajanského
Veterná ulica => Veterná
Višňová ulica => Višňová
Vodná ulica => Vodná
Vodárenská ulica => Vodárenská
Vŕbová ulica => Vŕbová
Úzka ulica => Úzka
Čerešňová ulica => Čerešňová
Česká ulica => Česká
Šafárikova ulica => Šafárikova
Šaľská ulica => Šaľská
Školská ulica => Školská
Škovránková ulica => Škovránkova
Športová ulica => Športová
Štefánikova ulica => Štefánikova
Štúrova ulica => Štúrova
Švermova ulica => Švermova
Železničiarska ulica => Železničiarska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n11834001599 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n11834001602 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Máj. povst. čes. ľ.
Sídl. Nová doba

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Májového povstania českého ľudu
Nová Doba
Podhájska

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kolónia (osm), Kpt. Nálepku (minv) w59154363
Kolónia (osm), Kpt. Nálepku (minv) w59157025
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158610
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156794
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157912
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154442
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w309387265
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158393
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158139
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158292
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156951
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156653
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154897
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156753
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154659
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157739
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59155262
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154704
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158795
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157173
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158548
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157701
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158825
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157672
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157859
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157641
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158479
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156818
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157799
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157483
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156325
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157519
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157763
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158047
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156929
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158518
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157620
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157231
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158640
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157580
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157829
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156466
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157202
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59154485
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156327
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w727887591
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156639
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156263
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157635
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158665
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156556
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157675
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157076
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158736
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157897
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158186
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59158442
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157035
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157853
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59157793
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59155507
Nová Doba (osm), Sídl. Nová doba (minv) w59156204
Námestie detí (osm), Agátová (minv) w59158814

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora