Galanta

Trnavský/Galanta

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (36)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hodská (26.56)
Parková (20.35)
Agátová (14.51)
Kpt. Nálepku (10.20)
29. augusta (8.85)
Matúškovská cesta (8.22)
Veterná (8.13)
Bratislavská (7.73)
Kolónia (7.16)
Puškinova (6.50)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

29.augusta => 29. augusta
J.M.Petzvala => J. M. Petzvala
Kúpeľná ulica => Kúpeľná
Liesková ulica => Liesková
Mierové Nám. => Mierové námestie
Nová Doba => Nová doba
Obrancov Mieru => Obrancov mieru
Rezedová ulica => Rezedová
Ulica Alexandra Alagovicha => Alexandra Alagovicha
Ulica Bálinta Balogha => Bálinta Balogha
Ulica Cankova záhrada => Cankova záhrada
Ulica Karola Duchoňa => Karola Duchoňa
Ulica Pri Derni => Pri Derni
Ulica na Štrande => Na Štrande
Veterná ulica => Veterná
Višňová ulica => Višňová
Z.Kodálya => Z. Kodálya
ulica Esterházyovcov => Esterházyovcov
ulica Máj. povst. čes. ľ. => Máj. povst. čes. ľ.
ulica Richtárske pole => Richtárske pole
ulica kpt. Nálepku => Kpt. Nálepku
Šafarikova => Šafárikova
Škovránková => Škovránkova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w355135737 w495418888 n7253108386 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Máj. povst. čes. ľ.
Nová doba
Revolučná Štvrť

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Matuškovská cesta
Májového povstania českého ľudu
Nová Doba
Podhájska
Revolučná štvrť

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Kolónia (osm), Kpt. Nálepku (minv) w309367048
Kolónia (osm), Kpt. Nálepku (minv) w59157025
Kolónia (osm), Kpt. Nálepku (minv) w59154363
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59154856
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59154800
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59157789
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59157581
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59156982
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59156531
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w309367057
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59156761
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59157747
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59157681
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59158469
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59156449
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w59156581
Matuškovská cesta (osm), Matúškovská cesta (minv) w753580991
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157799
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157739
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59155262
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157173
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158795
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158610
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158548
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154704
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156753
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158292
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156653
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156951
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158139
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158393
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156818
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w309387265
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157701
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157912
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59156794
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154897
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154442
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59154659
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157859
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157672
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158825
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59158479
Májového povstania českého ľudu (osm), Máj. povst. čes. ľ. (minv) w59157641
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156263
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w727887591
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156327
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59154485
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157202
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156466
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157829
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157483
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157231
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157620
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158518
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156929
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158047
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156325
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158640
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157580
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156204
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156556
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157519
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59156639
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157763
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59155507
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157793
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157853
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158665
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157035
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158186
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157897
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158736
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157076
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157675
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59158442
Nová Doba (osm), Nová doba (minv) w59157635
Námestie detí (osm), Agátová (minv) w59158814
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157556
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59155265
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w230245784
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156008
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157911
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59158836
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59155954
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156755
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59155108
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59158491
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59154780
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59154913
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157943
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59155736
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157629
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156104
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59155425
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156662
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156892
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157052
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156069
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59158355
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156529
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59154907
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157651
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156554
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156786
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59154761
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59156661
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59154847
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59155036
Revolučná štvrť (osm), Revolučná Štvrť (minv) w59157650
Štvrť SNP (osm), Šafárikova (minv) w59158029

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora