Trhová Hradská

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dolnobárska cesta (27.40)
Topoľnícka cesta (12.57)
Hlavná (5.62)
Pentelská (4.34)
Koncová (4.14)
Farský rad (3.29)
Úzka (2.90)
Zelená (2.58)
Učiteľský rad (2.34)
Malý rad (2.22)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bočná ulica => Bočná
Burgundská ulica => Burgundská
Chladná ulica => Chladná
Dunajská ulica => Dunajská
Farský Rad => Farský rad
Hlavná ulica => Hlavná
Hlboká ulica => Hlboká
Hviezdna ulica => Hviezdna
Koncová ulica => Koncová
Krátky Rad => Krátky rad
Kvetná ulica => Kvetná
Majerská ulica => Majerská
Malý Rad => Malý rad
Mostová ulica => Mostová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Námestie L.Kossutha => Námestie L. Kossutha
Ohradská ulica => Ohradská
Pekárska ulica => Pekárska
Pentelská ulica => Pentelská
Ružová ulica => Ružová
Rybárska ulica => Rybárska
Slnečná ulica => Slnečná
Tabaková ulica => Tabaková
Učiteľský Rad => Učiteľský rad
Zelená ulica => Zelená
Úzka ulica => Úzka
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora