Zlaté Klasy

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Poštová 1112/11 48.119 17.442 JOSM

Adresné body bez súradníc (15)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Poštová (5.07)
Veterná (3.77)
Čakanská cesta (3.55)
Horná (3.22)
Prievozská cesta (2.87)
Hlavná (2.86)
Hasičská (2.81)
Zsigmondovcov (2.72)
Agátová (2.21)
Záhradnícka (2.13)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dunajská ulica => Dunajská
Hasičská ulica => Hasičská
Hlavná ulica => Hlavná
Horná ulica => Horná
Kolárska ulica => Kolárska
Krížna ulica => Krížna
Nový Rad => Nový rad
Obchodná ulica => Obchodná
Orgovánová ulica => Orgovánová
Poľná ulica => Poľná
Poštová ulica => Poštová
Slepá ulica => Slepá
Slávičia ulica => Slávičia
Ulica Zsigmondovcov => Zsigmondovcov
Veterná ulica => Veterná
Viničná ulica => Viničná
Vodárenská ulica => Vodárenská
Za Záhradami => Za záhradami
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora