Vrakúň

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Körtvélyešská (12.99)
Komársky rad (12.15)
Pod záhradami (4.58)
Mihálska (3.89)
Hlavná (3.79)
Sv. Jána (3.67)
Konečná (2.58)
Dvojrad (2.55)
Nový rad (2.47)
Omšova (2.43)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Hlavná ulica => Hlavná
Hradná ulica => Hradná
Kaplnková ulica => Kaplnková
Konečná ulica => Konečná
Konopná ulica => Konopná
Krajná ulica => Krajná
Krížna ulica => Krížna
Mihálska ulica => Mihálska
Námestie sv.Štefana => Námestie sv. Štefana
Omšova ulica => Omšova
Rybárska ulica => Rybárska
Ulica sv.Jána => Sv. Jána
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Omšova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Omšová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nový rad (osm), Školská (minv) w119999110
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998821
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998332
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998690
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998888
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998539
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998887
Omšová (osm), Omšova (minv) w119998938
Omšová (osm), Omšova (minv) w1155414325
Školská (osm), Nový rad (minv) w1155414333

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora