Topoľníky

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (17)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Orlová (8.45)
Ružová (7.48)
Dunajská (5.28)
Ferenca Pálffyho (3.38)
Hviezdna (3.36)
Topoľová (3.29)
Hlavná (3.25)
Krivá (3.16)
Železničná (2.60)
Chladná (2.50)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bakoňská Cesta => Bakoňská cesta
Krížna ulica => Krížna
Topoľová ulica => Topoľová
Ulica Ferenca Pálffyho => Ferenca Pálffyho
Ulica Kráľa Kolomana => Kráľa Kolomana
Ulica Svätého Floriána => Svätého Floriána
Ulica Svätého Jána => Svätého Jána
Ulica Svätého Vendelína => Svätého Vendelína
Čerešňový Rad => Čerešňový rad

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mierová (osm), Kostolná (minv) w73717400

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora