Šamorín

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (8)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Úzka (19.30)
Pomlejská cesta (10.84)
Záhradnícka (8.04)
Stredná (6.29)
Bratislavská (5.01)
Mliečňanská (4.87)
Stará cesta (4.74)
Dubová (4.63)
Cintorínska (4.56)
Jazdecká (4.46)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátový Rad => Agátový rad
Bazová ulica => Bazová
Bažantia ulica => Bažantia
Becskedská ulica => Becskedská
Bociania ulica => Bociania
Brezová ulica => Brezová
Brečtanová ulica => Brečtanová
Buková ulica => Buková
Dolná ulica => Dolná
Dubová Ulica => Dubová
Gančházska ulica => Gančházska
Horná ulica => Horná
Hrušovská ulica => Hrušovská
Hubová ulica => Hubová
Javorová ulica => Javorová
Krajná ulica => Krajná
Krivá ulica => Krivá
Kúpeľná ulica => Kúpeľná
Labutia ulica => Labutia
Lipová ulica => Lipová
Mestský Majer => Mestský majer
Morušová ulica => Morušová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Orechová ulica => Orechová
Parkova => Parková
Podlesná ulica => Podlesná
Pokojná ulica => Pokojná
Priechodná ulica => Priechodná
Priemyselná ulica => Priemyselná
Prvá ulica => Prvá
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Spojná ulica => Spojná
Stredná ulica => Stredná
Topoľová ulica => Topoľová
Ulica Antala Khina => Antala Khina
Ulica Károlya Kunszta => Károlya Kunszta
Ulica Márie => Márie
Ulica Pri hrádzi => Pri hrádzi
Ulica Vicenzy => Vicenzy
Vinohradská ulica => Vinohradská
Vnútorná ulica => Vnútorná
Vydria ulica => Vydria
Úzka ulica => Úzka
Úzorská ulica => Úzorská
Šamorínska ulica => Šamorínska
Škovránková => Škovránkova
Športová ulica => Športová
Šípková ulica => Šípková

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r3252524 w465858024 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n10968056292 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Agátový rad
Mestský majer
NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA
Parková
Škovránkova

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Agátový Rad
Báč
Fialková
Mestský Majer
Námestie Svätého Štefana
Parkova
Škovránková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61632534
Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61632771
Agátový Rad (osm), Pácerová cesta (minv) w61632771
Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61633670
Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61629398
Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61633753
Agátový Rad (osm), Úzka (minv) w61631366
Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61631366
Agátový Rad (osm), Agátový rad (minv) w61629423
Bažantia (osm), Cintorínska (minv) w321694621
Bratislavská (osm), Pri hrádzi (minv) w61630528
Bratislavská (osm), Stará cesta (minv) n10175597742
Brečtanová (osm), Dlhá (minv) w321693766
Cintorínska (osm), Bažantia (minv) w61629850
Dlhá (osm), Brečtanová (minv) w61629374
Gazdovský rad (osm), Pešia cesta (minv) w61632751
Gútorská cesta (osm), Krajná (minv) w61632540
Hrušovská (osm), Poľná (minv) w321694363
Krajná (osm), Gútorská cesta (minv) w1111827603
Krajná (osm), Šamorínska (minv) w321693984
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633926
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61634229
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61630229
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) n10173328797
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) n10173328795
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) n10173328799
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) n10173328796
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61630910
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61632052
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633905
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633400
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61629708
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633925
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633391
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61634019
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61629576
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61630504
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61634099
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61631031
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633665
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61629504
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61631104
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633399
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w1111995018
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w1111995017
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w1111995020
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w1111995019
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61631225
Mestský Majer (osm), Mestský majer (minv) w61633201
Nová (osm), Šámot (minv) w61634001
Námestie Svätého Štefana (osm), NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA (minv) w61632662
Parkova (osm), Parková (minv) w61632035
Parkova (osm), Parková (minv) w61631378
Parkova (osm), Parková (minv) w61633422
Parkova (osm), Parková (minv) w61632933
Pešia cesta (osm), Šamorínska (minv) w321693634
Pešia cesta (osm), Šamorínska (minv) w321694492
Pešia cesta (osm), Gazdovský rad (minv) w321693910
Poľná (osm), Hrušovská (minv) w61632092
Pri hrádzi (osm), Bratislavská (minv) w73685032
Pácerová cesta (osm), Agátový rad (minv) w321694366
Stará cesta (osm), Bratislavská (minv) w321694482
Vinohradská (osm), Úzka (minv) w61633368
Úzka (osm), Agátový rad (minv) w73684938
Úzka (osm), Vinohradská (minv) w1043555069
Šamorínska (osm), Krajná (minv) w61632840
Šamorínska (osm), Pešia cesta (minv) w73684875
Šamorínska (osm), Pešia cesta (minv) w73684851
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61634085
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633377
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61634175
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61629257
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61629559
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61629313
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633320
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61629593
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61631883
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61632826
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61632156
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1112457313
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1112457307
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1112457283
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633441
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1112457280
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61630457
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61632469
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633423
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61631219
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633301
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633664
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61633190
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w1112457275
Škovránková (osm), Škovránkova (minv) w61630207
Šámot (osm), Nová (minv) w73335921

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora