Šamorín

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (16)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (41.73)
Kováčska (25.39)
Úzka (16.47)
Pomlejská cesta (11.10)
Záhradnícka (8.04)
Stredná (6.31)
Brezová (5.71)
Bratislavská (4.94)
Mliečňanská (4.82)
Javorová (4.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátový Rad => Agátový rad
Bazová ulica => Bazová
Bažantia ulica => Bažantia
Becskedská ulica => Becskedská
Bociania ulica => Bociania
Brezová ulica => Brezová
Brečtanová ulica => Brečtanová
Buková ulica => Buková
Dolná ulica => Dolná
Dubová Ulica => Dubová
Gančházska ulica => Gančházska
Horná ulica => Horná
Hrušovská ulica => Hrušovská
Hubová ulica => Hubová
Javorová ulica => Javorová
Krajná ulica => Krajná
Krivá ulica => Krivá
Kúpeľná ulica => Kúpeľná
Labutia ulica => Labutia
Lipová ulica => Lipová
Mestský Majer => Mestský majer
Morušová ulica => Morušová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Orechová ulica => Orechová
Parkova => Parková
Podlesná ulica => Podlesná
Pokojná ulica => Pokojná
Priechodná ulica => Priechodná
Priemyselná ulica => Priemyselná
Prvá ulica => Prvá
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Spojná ulica => Spojná
Stredná ulica => Stredná
Topoľová ulica => Topoľová
Ulica Antala Khina => Antala Khina
Ulica Károlya Kunszta => Károlya Kunszta
Ulica Márie => Márie
Ulica Pri hrádzi => Pri hrádzi
Ulica Vicenzy => Vicenzy
Vinohradská ulica => Vinohradská
Vnútorná ulica => Vnútorná
Vydria ulica => Vydria
Úzka ulica => Úzka
Úzorská ulica => Úzorská
Šamorínska ulica => Šamorínska
Škovránková => Škovránkova
Športová ulica => Športová
Šípková ulica => Šípková

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r3252524 w26688104 w61629332 w61631390 w61631871 w61631930 w61632850 w61632943 w61633409 w61633655 w61633843 w73335842 w237819590 w465858024 w598577535 w617175190 w704296809 n5636069470 n9755759582 n9755759583 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gančháza
NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA
Pri hrádzi
Sídlisko Platan

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bratislavská cesta
Bučuháza
Báč
Námestie Svätého Štefana
Parkova
Pri Hrádzi
Čilistovská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n2456846177
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w245062699
Námestie Svätého Štefana (osm), NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA (minv) w61632662
Parkova (osm), Parková (minv) w61632035
Pri Hrádzi (osm), Pri hrádzi (minv) w73684855

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora