Orechová Potôň

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (5)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

505/ 48.082 17.619 JOSM
507/ 48.082 17.619 JOSM
509/ 48.082 17.62 JOSM
510/ 48.081 17.622 JOSM
512/ 48.08 17.622 JOSM

Adresné body bez súradníc (8)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Mičurínska (4.48)
Studený rad (4.17)
Orechová (4.14)
Dolná (2.82)
Kostolná (2.80)
Hóštáď (2.59)
Hlavná (2.58)
Športová (2.45)
Mlynská (2.34)
Förge (2.31)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Blatná ulica => Blatná
Dolná ulica => Dolná
Hlavná ulica => Hlavná
Jazerná ulica => Jazerná
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Malá Mičurínska ulica => Malá Mičurínska
Mičurínska ulica => Mičurínska
Mlynská ulica => Mlynská
Nádražná ulica => Nádražná
Orechová ulica => Orechová
Parková ulica => Parková
Pekná ulica => Pekná
Podzáhradná ulica => Podzáhradná
Tehelná ulica => Tehelná
Tichá ulica => Tichá
Ulica Förge => Förge
Ulica Hóštáď => Hóštáď
Ulica Svätej trojice => Svätej trojice
Viničná ulica => Viničná
Vŕbová ulica => Vŕbová
Úzka ulica => Úzka
Športová ulica => Športová
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lúky

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora