Okoč

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (239)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlboká (13.29)
Tichá (11.04)
Viharošská (7.79)
Hlavná (6.91)
Železničná (4.88)
Römböková (4.17)
Lesná (4.11)
Sokolecká (4.07)
Malookočská (3.97)
Námestie 1. mája (3.97)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorinská ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Gorkého ulica => Gorkého
Hlavná ulica => Hlavná
Kaštieľska ulica => Kaštieľska
Krátka ulica => Krátka
Krížna ulica => Krížna
Kvetná ulica => Kvetná
Lesná ulica => Lesná
Malookočská ulica => Malookočská
Mlynská ulica => Mlynská
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Podzáhradná ulica => Podzáhradná
Poľovnícka ulica => Poľovnícka
Römböková ulica => Römböková
Sokolecká ulica => Sokolecká
Spojovacia ulica => Spojovacia
Stará ulica => Stará
Tichá ulica => Tichá
Ulica Fučíkova => Fučíkova
Ulica Hlboká => Hlboká
Ulica Mládeže => Mládeže
Ulica SNP => SNP
Viharošská ulica => Viharošská
Vinohradská ulica => Vinohradská
Zelená ulica => Zelená
Záhradkárska ulica => Záhradkárska
Úzka ulica => Úzka
Čalovská ulica => Čalovská
Široká ulica => Široká
Školská ulica => Školská
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dlhá (osm), Čalovská (minv) w390371580
Čalovská (osm), Dlhá (minv) w58503651
Školská (osm), Železničná (minv) w389778070
Železničná (osm), Školská (minv) w58504707

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora