Okoč

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (264)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlboká (13.29)
Tichá (11.04)
Viharošská (7.79)
Hlavná (6.87)
Železničná (4.88)
Sokolecká (4.18)
Römböková (4.15)
Lesná (4.11)
Malookočská (4.04)
Námestie 1. mája (3.97)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Cintorinská ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Gorkého ulica => Gorkého
Hlavná ulica => Hlavná
Kaštieľska ulica => Kaštieľska
Krátka ulica => Krátka
Krížna ulica => Krížna
Kvetná ulica => Kvetná
Lesná ulica => Lesná
Malookočská ulica => Malookočská
Mlynská ulica => Mlynská
Námestie 1.mája => Námestie 1. mája
Podzáhradná ulica => Podzáhradná
Poľovnícka ulica => Poľovnícka
Römböková ulica => Römböková
Sokolecká ulica => Sokolecká
Spojovacia ulica => Spojovacia
Stará ulica => Stará
Tichá ulica => Tichá
Ulica Fučíkova => Fučíkova
Ulica Hlboká => Hlboká
Ulica Mládeže => Mládeže
Ulica SNP => SNP
Viharošská ulica => Viharošská
Vinohradská ulica => Vinohradská
Zelená ulica => Zelená
Záhradkárska ulica => Záhradkárska
Úzka ulica => Úzka
Čalovská ulica => Čalovská
Široká ulica => Široká
Školská ulica => Školská
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n3884609493 n3884622186 n3884623043 n3884624441 n3890798588 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w58503982 n3884609497 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Krížna

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Križná
Rombokova
Sokolecská

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora