Ohrady

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Lapšárska (5.96)
Hlavná (4.78)
Ločkonská (3.03)
Pažitná (2.90)
Hortobáďska (2.83)
Nový rad (2.63)
Pod záhradami (2.32)
Višňová (2.29)
Ádorská (2.08)
Veľký hon (2.04)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Farská ulica => Farská
Hlavná ulica => Hlavná
Hortobáďska ulica => Hortobáďska
Jelenia ulica => Jelenia
Krátka ulica => Krátka
Lapšárska ulica => Lapšárska
Ločkonská ulica => Ločkonská
Malá ulica => Malá
Náprotivná ulica => Náprotivná
Pažitná ulica => Pažitná
Tesná ulica => Tesná
Višňová ulica => Višňová
Ádorská ulica => Ádorská
Úzka ulica => Úzka
Školská ulica => Školská

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora