Kvetoslavov

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (18)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (15.27)
Šamorínska (5.23)
Agátová (4.93)
Senecká (4.89)
Snežienková (4.33)
Šľachtiteľská (2.92)
Tichá (2.71)
Slnečnicová (2.70)
Kostolná (2.59)
Pri jazere (2.47)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Astrová ulica => Astrová
Azalková ulica => Azalková
Bazová ulica => Bazová
Borovicová ulica => Borovicová
Brezová ulica => Brezová
Fialková ulica => Fialková
Gaštanová ulica => Gaštanová
Hlavná ulica => Hlavná
Hrušková ulica => Hrušková
Kalinová ulica => Kalinová
Konrádova ulica => Konrádova
Konvalinková ulica => Konvalinková
Kostolná ulica => Kostolná
Krátka ulica => Krátka
Kvetná ulica => Kvetná
Levanduľová ulica => Levanduľová
Liesková ulica => Liesková
Lipová ulica => Lipová
Lúčna ulica => Lúčna
Magnóliová ulica => Magnóliová
Malinová ulica => Malinová
Muškátová ulica => Muškátová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Okružná ulica => Okružná
Orechová ulica => Orechová
Orgovánová ulica => Orgovánová
Poľná ulica => Poľná
Púpavová ulica => Púpavová
Rumančeková ulica => Rumančeková
Ružová ulica => Ružová
Sedmokrásková ulica => Sedmokrásková
Senecká ulica => Senecká
Slivková ulica => Slivková
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Smreková ulica => Smreková
Snežienková ulica => Snežienková
Tichá ulica => Tichá
Topoľová ulica => Topoľová
Tulipánová ulica => Tulipánová
Ulica Karolinum => Karolinum
Ulica Pri ihrisku => Pri ihrisku
Ulica Pri jazere => Pri jazere
Ulica Pri lesíku => Pri lesíku
Vavrínová ulica => Vavrínová
Višňová ulica => Višňová
Zelená ulica => Zelená
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Úzka ulica => Úzka
Čerešňová ulica => Čerešňová
Čučoriedková ulica => Čučoriedková
Šamorínska ulica => Šamorínska
Školská ulica => Školská
Štrková ulica => Štrková
Šípková ulica => Šípková
Šľachtiteľská ulica => Šľachtiteľská
Železničná ulica => Železničná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w640612285 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Gaštanová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dieňová
Jarabinová
Jozefov majer
Lesná
Vinohradská

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora