Jahodná

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (15.72)
Zelená (9.92)
Mlynská (7.96)
Alba Regia (7.47)
Záhradná (5.79)
Sv. Jána Nepomuckého (5.32)
Mostná (4.53)
Cintorínska (4.14)
Poľná cesta (4.05)
Majer Biffar (3.50)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Alžbetínske Námestie => Alžbetínske námestie
Bazová ulica => Bazová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Dunajský Rad => Dunajský rad
Hlavná ulica => Hlavná
Hlboká ulica => Hlboká
Háj I.Nagya => Háj I. Nagya
Krátka ulica => Krátka
Medzi Ohradami => Medzi ohradami
Mlynská ulica => Mlynská
Mostná ulica => Mostná
Na Hrádzi => Na hrádzi
Nový Majer => Nový majer
Nový Rad => Nový rad
Námestie Sv.Trojice => Námestie sv. Trojice
Ulica I.Zsilinszkého => I. Zsilinszkého
Ulica Sv.Jána Nepomuckého => Sv. Jána Nepomuckého
Ulica Sv.Vendelína => Sv. Vendelína
Záhradná ulica => Záhradná
ul. Zelená => Zelená
ul.Jahodová => Jahodová
ul.Müller Jártvány => Müller Jártvány
ul.Slivková => Slivková
ul.Vinohradská => Vinohradská
Ďatelinná ulica => Ďatelinná
Žiharecká ulica => Žiharecká

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Čótfa

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora