Hviezdoslavov

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Čerešňárka (5.27)
Mätová (4.88)
Škultétyho (3.36)
Šafránová (2.83)
Mesačná (2.82)
Poľná (2.75)
Bazalková (2.54)
Česká (2.44)
Bottova (2.43)
Kalinčiakova (2.35)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Bazalková ulica => Bazalková
Bottova ulica => Bottova
Bočná ulica => Bočná
Broskyňová ulica => Broskyňová
Chalupkova ulica => Chalupkova
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dlhá ulica => Dlhá
Družstevná ulica => Družstevná
Farmárska ulica => Farmárska
Francisciho ulica => Francisciho
Hlavná ulica => Hlavná
Hodžova ulica => Hodžova
Hrušková ulica => Hrušková
Hurbanova ulica => Hurbanova
Hviezdna ulica => Hviezdna
Jabloňová ulica => Jabloňová
Jarná ulica => Jarná
Kalinčiakova ulica => Kalinčiakova
Klinčeková ulica => Klinčeková
Kolmá ulica => Kolmá
Krátka ulica => Krátka
Kríková ulica => Kríková
Kvetná ulica => Kvetná
Lesná ulica => Lesná
Letná ulica => Letná
Levanduľová ulica => Levanduľová
Lúčna ulica => Lúčna
Majoránová ulica => Majoránová
Marhuľová ulica => Marhuľová
Medovková ulica => Medovková
Mesačná ulica => Mesačná
Muškátová ulica => Muškátová
Mätová ulica => Mätová
Nezábudková ulica => Nezábudková
Nová ulica => Nová
Obchodná ulica => Obchodná
Obilná ulica => Obilná
Oblá ulica => Oblá
Okružná ulica => Okružná
Orechová ulica => Orechová
Parková ulica => Parková
Pažítková ulica => Pažítková
Podhájska ulica => Podhájska
Poľná ulica => Poľná
Prašná ulica => Prašná
Púpavová ulica => Púpavová
Repíková ulica => Repíková
Rodinná ulica => Rodinná
Rovná ulica => Rovná
Rozmarínová ulica => Rozmarínová
Rumančeková ulica => Rumančeková
Rybničná ulica => Rybničná
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Slnečná ulica => Slnečná
Sládkovičova ulica => Sládkovičova
Stredná ulica => Stredná
Stromová ulica => Stromová
Stužková ulica => Stužková
Súbežná ulica => Súbežná
Tichá ulica => Tichá
Ulica Eža Vlkolínskeho => Eža Vlkolínskeho
Ulica J. Kráľa => J. Kráľa
Ulica J. Matúšku => J. Matúšku
Ulica K. Jarunkovej => K. Jarunkovej
Ulica pod vinohradmi => Pod vinohradmi
Ulica pri hájovni => Pri hájovni
Ulica Čerešňárka => Čerešňárka
Ulica Ľ. Podjavorinskej => Ľ. Podjavorinskej
Umelecká ulica => Umelecká
Veterná ulica => Veterná
Zberná ulica => Zberná
Zelená ulica => Zelená
Záhradná ulica => Záhradná
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
Úzka ulica => Úzka
Česká ulica => Česká
Ďatelinová ulica => Ďatelinová
Šafránová ulica => Šafránová
Šalviová ulica => Šalviová
Školská ulica => Školská
Škultétyho ulica => Škultétyho
Športová ulica => Športová
Štúrova ulica => Štúrova

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borovicová
Konrádova
Malinová
Ovocná
Rebarborová
Sadová
Senecká
Slivková
Starohájska
Višňová
Zimná
Čerešňová alej

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora