Dolný Štál

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Tôňska cesta (32.93)
Mateja Korvína (25.42)
K vinohradom (15.23)
Komárňanská cesta (5.28)
Okočská cesta (4.58)
Hlavná (3.50)
Mostová (2.89)
Topoľnianska cesta (2.87)
Smotanová (2.84)
Ku kamennému stľpu (2.27)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ku kamennému stľpu

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Ku kamennému stĺpu

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Gárdonyská (osm), K vinohradom (minv) w471847042
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704500
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704505
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704471
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704544
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704461
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704445
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704441
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704427
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704419
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704406
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704404
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704383
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704370
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704356
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704369
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704329
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704336
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71705309
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w1172014357
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71705253
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71705134
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704513
Ku kamennému stĺpu (osm), Ku kamennému stľpu (minv) w71704487

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora