Gabčíkovo

Trnavský/Dunajská Streda

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dunajská (25.41)
Čilizský rad (10.40)
Varjašská (10.21)
Medveďovská (9.19)
Turbínová (7.27)
Cintorínska (6.03)
Nový rad (4.62)
Továrenská (4.31)
Novomestská (4.24)
Pažitná (4.22)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Brezová ulica => Brezová
Cintorinská => Cintorínska
Dedinské Ostrovy => Dedinské ostrovy
Dubová ulica => Dubová
Hviezdná => Hviezdna
Krátky Rad => Krátky rad
Lipová ulica => Lipová
Malá ulica => Malá
Mlynársky Rad => Mlynársky rad
Nový Rad => Nový rad
Námestie Svätej Trojice => Námestie svätej Trojice
Turbínova ulica => Turbínová
Ulica Enese => Enese
Ulica Hóstád => Hóstád
Ulica L.Amadého => L. Amadého
Ulica svätého Floriána => Svätého Floriána
Veľký Les => Veľký les
Čierný Les => Čierny les
Čilizský Rad => Čilizský rad

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorínska
Dedinské ostrovy
Hviezdna
Krátky rad
Mlynársky rad
Nový rad
Námestie svätej Trojice
Turbínová
Veľký les
Čierny les
Čilizský rad

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Cintorinská
Dedinské Ostrovy
Hviezdná
Krátky Rad
Mlynársky Rad
Nový Rad
Námestie Svätej Trojice
Turbínova
Veľký Les
Čierný Les
Čilizský Rad

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628068
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627803
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578310
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628113
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578288
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626852
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626565
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628808
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627361
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628431
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626249
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627521
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627210
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627459
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61629010
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627520
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627297
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626566
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628107
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628218
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628315
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578311
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w647753548
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626459
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578260
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578258
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628651
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627747
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626187
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626757
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628758
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628187
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628511
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628307
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626583
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626470
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627720
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626382
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626521
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627725
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627482
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627498
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578287
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628382
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628070
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626049
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578257
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627266
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628534
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626877
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628725
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626529
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61625958
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627216
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626903
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626695
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628620
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61625665
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578270
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61629041
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626047
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626743
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627764
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626696
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627196
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61625732
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61627435
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628473
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626198
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61628691
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61626406
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61629090
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w1093578273
Cintorinská (osm), Cintorínska (minv) w61625621
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61626023
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61628293
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61628204
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61628998
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61628494
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61625645
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61626574
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61626532
Dedinské Ostrovy (osm), Dedinské ostrovy (minv) w61628034
Dunajská (osm), Turbínová (minv) w61627478
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61625830
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627648
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61626003
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61626302
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627409
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61626683
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61629118
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61626727
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61626591
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w1093578242
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627606
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627911
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61628867
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627666
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61628546
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627910
Hviezdná (osm), Hviezdna (minv) w61627015
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61627095
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628320
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61626042
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61627959
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61629204
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628231
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w1093578280
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628416
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61625783
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628754
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61626501
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61625752
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61627817
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61626499
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628255
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61625920
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61629075
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61625930
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628422
Krátky Rad (osm), Krátky rad (minv) w61628770
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61628702
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627632
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61629071
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61626781
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61626531
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w1093900050
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61628700
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61629053
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61628048
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61628312
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627464
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627212
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627618
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w1093900042
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627718
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627750
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627950
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627225
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61629038
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61628182
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61626654
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61627382
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61629066
Mlynársky Rad (osm), Mlynársky rad (minv) w61629112
Nad Mlýnmi (osm), Čilizský rad (minv) w61628763
Nad Mlýnmi (osm), Prístav (minv) w61626362
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61625803
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628243
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626033
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626979
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627159
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w1093403736
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627844
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627601
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61625663
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628100
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626632
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61629185
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627310
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626278
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61625685
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626320
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628294
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61625632
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61629098
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628262
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628053
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628693
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626295
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628098
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626999
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626367
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627403
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626614
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61629125
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627653
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628430
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627775
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628724
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628703
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626855
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628108
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627396
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628518
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628817
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628541
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628917
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627879
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627906
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627841
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626998
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w1093403705
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61625675
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626421
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61628949
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61627682
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626636
Nový Rad (osm), Nový rad (minv) w61626572
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61628366
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61628855
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61626016
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61628914
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61626436
Námestie Svätej Trojice (osm), Hlavná (minv) w61626770
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61626089
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61627039
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61626147
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61628492
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61626280
Námestie Svätej Trojice (osm), Námestie svätej Trojice (minv) w61628104
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w61628223
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w1093578268
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w61627768
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w61626916
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w61628318
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w61627789
Turbínova (osm), Turbínová (minv) w1093578296
Veľký Les (osm), Veľký les (minv) w61628439
Čierný Les (osm), Čierny les (minv) w61626872
Čierný Les (osm), Čierny les (minv) w61625669
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w1093403677
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61626098
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61627637
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w647753550
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61627848
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61627953
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61627907
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61625915
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w541043064
Čilizský Rad (osm), Čilizský rad (minv) w61628927

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora