Veľký Meder

Trnavský/Dunajská Streda

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Tichá (81.08)
Námestie mládeže (29.74)
Bratislavská (14.40)
Konvalinková (14.06)
Táborská (12.51)
Komárňanská (7.48)
Mostová (7.21)
Okočská (7.14)
Kurtaserská (7.02)
Šarkaň (6.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bitunková => Bitúnková
Nám. Bélu Bartóka => Námestie Bélu Bartóka
Nám. Hrdinov => Námestie hrdinov
Nám. Mládeže => Námestie mládeže
Osada Nový Dvor => Osada Nový dvor
Petőfiho ulica => Petöfiho
Sídl.M.Corvina => Sídl. M. Corvina
Ul. Svätého Štefana => Svätého Štefana
Zahradnícka => Záhradnícka
Zemiansky Les => Zemiansky les

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w60883615 w60884758 w828842448 n6099235597 n9143872346 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n3281005019 n5624529633 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Osada Nový dvor
Pri prameni

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Besnyieho
Bratislavská cesta
Cintorínska
Jurija Gagarina
Nagy Dür
Námestie Hrdinov
Námestie Mládeže
Osada Nový Dvor
Pri Prameni
Tájlok
Za Kurtaserskou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883514
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883384
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885254
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883827
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884971
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887450
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886156
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886957
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883148
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886872
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883737
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884533
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885273
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887088
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884090
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883261
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884851
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883583
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886274
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885770
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885808
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884976
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885143
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885296
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883353
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885473
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885536
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887750
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887858
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884446
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883707
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883144
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884700
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887056
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887245
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884552
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887812
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887936
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885404
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887055
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n3256055936
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885740
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884337
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884435
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885741
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887238
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887398
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883976
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884325
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883708
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884483
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886631
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885359
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886855
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887875
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884973
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887953
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886564
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60888211
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886723
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60883440
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884157
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60884857
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60888068
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885417
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885684
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887207
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885064
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n3256055941
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n3256055940
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885704
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n3256055939
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w246648578
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n3256055938
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60886424
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885978
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) n3256055935
Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60887175
Józsefa Nagy Rátza (osm), Jenő Farkasa (minv) n7801912515
Lesná (osm), Podzáhradná (minv) w60886858
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60883530
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887318
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884061
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885442
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884468
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60886554
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884014
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887889
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884364
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60888036
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884840
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60886677
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w320027396
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885725
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885174
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60883446
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887176
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885571
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885210
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883938
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886365
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887553
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886811
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885425
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885362
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886503
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885861
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883800
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885314
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60888014
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887635
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885440
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883658
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60884236
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887104
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883570
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887267
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60884012
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883168
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885297
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886886
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886667
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60888065
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887037
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885710
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887391
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885535
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883579
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60888027
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) n7801912628
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) n7801912627
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) n7801912632
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) n7801912631
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) n7801912630
Pri Prameni (osm), Pri prameni (minv) w60887861
Pri Prameni (osm), Pri prameni (minv) w319989269
Pri Prameni (osm), Pri prameni (minv) w319989272

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora