Veľký Meder

Trnavský/Dunajská Streda

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Tichá (80.54)
Námestie mládeže (29.74)
Konvalinková (14.06)
Bratislavská (13.24)
Táborská (12.50)
Komárňanská (7.67)
Okočská (7.17)
Mostová (7.13)
Kurtaserská (7.06)
Šarkaň (6.95)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Bitunková => Bitúnková
Nám. Bélu Bartóka => Námestie Bélu Bartóka
Nám. Hrdinov => Námestie hrdinov
Nám. Mládeže => Námestie mládeže
Osada Nový Dvor => Osada Nový dvor
Petőfiho ulica => Petöfiho
Sídl.M.Corvina => Sídl. M. Corvina
Ul. Svätého Štefana => Svätého Štefana
Zemiansky Les => Zemiansky les

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie hrdinov
Námestie mládeže
Osada Nový dvor
Petöfiho

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bratislavská cesta
Cintorínska
Námestie Hrdinov
Námestie Mládeže
Osada Nový Dvor
Petőfiho
Pri Prameni
Za Kurtaserskou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bratislavská cesta (osm), Bratislavská (minv) w60885704
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887410
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884061
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885442
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) n3265323469
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) n3265323468
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884468
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w1077133903
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60886554
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w933756162
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887889
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884364
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884840
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60888036
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60884014
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w320027396
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60886271
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885360
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w1186449833
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w1186449834
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60883530
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885571
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w1186449832
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887176
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60883446
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885174
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885725
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60885210
Námestie Hrdinov (osm), Námestie hrdinov (minv) w60887318
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60888027
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883570
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887267
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60884714
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886667
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883477
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883168
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885297
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886886
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60888065
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885710
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w1185928149
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887635
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60888014
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885314
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883658
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883526
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885861
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887037
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885440
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885425
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887013
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886811
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886503
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60886365
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887553
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887391
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885535
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883579
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883595
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60884236
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60884012
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60885362
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883800
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60883938
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887443
Námestie Mládeže (osm), Námestie mládeže (minv) w60887104
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60884810
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60887660
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60886185
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60883322
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60884164
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60886624
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60885464
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60885506
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60884380
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60883596
Osada Nový Dvor (osm), Osada Nový dvor (minv) w60883152
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886815
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796058
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796052
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796056
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796060
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796057
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885060
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888109
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885737
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885788
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887465
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887316
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888146
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885414
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w318845732
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883373
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886309
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887527
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886656
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796054
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887162
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883798
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883751
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796055
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796053
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887195
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887639
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888230
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884812
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w318845733
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884496
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885551
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885181
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184257242
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886556
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884877
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887556
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883302
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884652
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885125
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886228
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884479
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885838
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888067
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883913
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883685
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887768
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883605
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887390
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883479
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886384
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885920
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888204
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888103
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886458
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883458
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885443
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796069
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886224
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883734
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796025
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885951
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883901
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884204
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883960
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885427
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885149
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885609
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884457
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884606
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888134
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884524
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885910
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887564
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60888006
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885330
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884155
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885406
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886475
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886297
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886416
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883528
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885170
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883936
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884493
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887252
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884870
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887399
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884721
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887192
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184795998
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796000
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886787
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884998
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886972
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885063
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885209
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884414
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884163
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884589
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885433
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60883231
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887017
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w1184796062
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887657
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884600
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886210
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884371
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886492
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885178
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886669
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885912
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60885828
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886974
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60887296
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60886057
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w60884611

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora