Tomášov

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (6.36)
Mierová (4.44)
1. mája (3.48)
Agátová (3.34)
Madaras (3.07)
Dunajská (2.95)
Záhradnícka (2.61)
Alžbetínska (2.57)
Pri kaštieli (2.54)
Pestovateľská (2.45)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Alžbetinská => Alžbetínska
Na Majeri => Na majeri
Okružná ulica => Okružná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alžbetínska
Svätej Trojice

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alžbetinská
Svätej trojice

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170189
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169704
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169965
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170012
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169680
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169566
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169327
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w556713045
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) n11241197567
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) n11241197566
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169855
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169270
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169290
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169598
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170181
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169947
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w556713040
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169450
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169345
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169560
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169624
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169614
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w556713009
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169515
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169991
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w556713033
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169346
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169995
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169743
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169745
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169577
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169859
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169853
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169915
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169353
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169770
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233668
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233667
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170162
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233665
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233664
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233663
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233660
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233661
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233666
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169719
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w1168233662
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169738
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169616
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170202
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169418
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170216
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170206
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169610
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170028
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170036
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252169435
Alžbetinská (osm), Alžbetínska (minv) w252170019
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w660090867
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w556713053
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w1168233607
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w556713062
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w556713046
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w556713081
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w252169953
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w556713070
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w252170002
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w252170285
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w252169372
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w660090866
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w556713047
Svätej trojice (osm), Svätej Trojice (minv) w660090864

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora