Nová Dedinka

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (31.08)
Nová (3.44)
9. mája (3.39)
Bratislavská (3.35)
Zlatý Karas (2.89)
Biela (2.55)
Slov. nár. povstania (2.43)
Tomášovská (2.31)
Agátová (2.30)
Sadová (2.29)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nábrežie čiernej vody => Nábrežie Čiernej vody

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w250945419 w250945569 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Zlatý Karas

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nábrežie čiernej vody

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944507
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945253
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944782
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944631
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944769
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945574
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945213
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945283
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945178
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945221
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945328
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945218
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944759
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945313
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945564
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945546
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944663
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945164
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945534
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945309
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944853
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250945085
Nábrežie čiernej vody (osm), Nábrežie Čiernej vody (minv) w250944496

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora