Miloslavov

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Žitná (7.53)
Slávičia (6.28)
Platanová (6.26)
Lesná (4.46)
Sokolia (4.39)
Bottova (4.33)
Južná (4.14)
Hlavná (3.95)
Centrálna (3.75)
Sadová (3.63)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Astrová ulica => Astrová
Azalková ulica => Azalková
Bazová ulica => Bazová
Bažantia ulica => Bažantia
Bendovej ulica => Bendovej
Bernolákova ulica => Bernolákova
Beňovského ulica => Beňovského
Borievková ulica => Borievková
Borovicová ulica => Borovicová
Bottova ulica => Bottova
Brezová ulica => Brezová
Broskyňová ulica => Broskyňová
Buková ulica => Buková
Centrálna ulica => Centrálna
Chalupkova ulica => Chalupkova
Chmeľová ulica => Chmeľová
Cyprušteková ulica => Cyprušteková
Cédrová ulica => Cédrová
Diamantová ulica => Diamantová
Dobšinského ulica => Dobšinského
Dubová ulica => Dubová
Dúhová ulica => Dúhová
Fialková ulica => Fialková
Figová ulica => Figová
Hlavná ulica => Hlavná
Hodžova ulica => Hodžova
Holubia ulica => Holubia
Hrabová ulica => Hrabová
Hrušková ulica => Hrušková
Hurbanova ulica => Hurbanova
Hviezdna ulica => Hviezdna
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Jabloňová ulica => Jabloňová
Jantárová ulica => Jantárová
Jaseňová ulica => Jaseňová
Jastrabia ulica => Jastrabia
Javorová ulica => Javorová
Jazerná ulica => Jazerná
Jedľová ulica => Jedľová
Jelšová ulica => Jelšová
Južná ulica => Južná
Kalinčiakova ulica => Kalinčiakova
Kačínska ulica => Kačínska
Klinčeková ulica => Klinčeková
Konopná ulica => Konopná
Konvalinková ulica => Konvalinková
Kraskova ulica => Kraskova
Krištáľová ulica => Krištáľová
Krátka ulica => Krátka
Kráľova ulica => Kráľova
Kukučínova ulica => Kukučínova
Kvetná ulica => Kvetná
Kysucká ulica => Kysucká
Kúkoľová ulica => Kúkoľová
Labutia ulica => Labutia
Lesná ulica => Lesná
Levanduľová ulica => Levanduľová
Liesková ulica => Liesková
Liptovská ulica => Liptovská
Lúčna ulica => Lúčna
Malinová ulica => Malinová
Mandľová ulica => Mandľová
Marhuľová ulica => Marhuľová
Mesačná ulica => Mesačná
Morušová ulica => Morušová
Muškátová ulica => Muškátová
Nová ulica => Nová
Obchodná ulica => Obchodná
Oblačná ulica => Oblačná
Olivová ulica => Olivová
Opálová ulica => Opálová
Oravská ulica => Oravská
Orechová ulica => Orechová
Parková ulica => Parková
Perličková ulica => Perličková
Perlová ulica => Perlová
Pivonková ulica => Pivonková
Platanová ulica => Platanová
Poľná ulica => Poľná
Púpavová ulica => Púpavová
Rubínová ulica => Rubínová
Rázusova ulica => Rázusova
Rúfusova ulica => Rúfusova
Sadová ulica => Sadová
Sekvojová ulica => Sekvojová
Slivková ulica => Slivková
Slnečnicová ulica => Slnečnicová
Slnečná ulica => Slnečná
Sládkovičova ulica => Sládkovičova
Slávičia ulica => Slávičia
Smaragdová ulica => Smaragdová
Smreková ulica => Smreková
Sokolia ulica => Sokolia
Staničná ulica => Staničná
Súmračná ulica => Súmračná
Tajovského ulica => Tajovského
Tekovská ulica => Tekovská
Topoľová ulica => Topoľová
Topásová ulica => Topásová
Veterná ulica => Veterná
Višňová ulica => Višňová
Vŕbová ulica => Vŕbová
Zafírová ulica => Zafírová
Zelinovej ulica => Zelinovej
Záhradná ulica => Záhradná
Úzka ulica => Úzka
Čerešňová ulica => Čerešňová
Ďatelinová ulica => Ďatelinová
Ďuríčkovej ulica => Ďuríčkovej
Ľadová ulica => Ľadová
Ľaliová ulica => Ľaliová
Ľanová ulica => Ľanová
Šamorínska ulica => Šamorínska
Športová ulica => Športová
Štvrtocká ulica => Štvrtocká
Šuňavská ulica => Šuňavská
Šípková ulica => Šípková
Železničná ulica => Železničná
Žihľavová ulica => Žihľavová
Žitná ulica => Žitná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Alžbetin Dvor
Brestová
Drozdia
Lipové námestie
Miloslavovská cesta
Orgovánová
Orlia

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora