Malinovo

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (5)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Cintorínska 1130/62 48.163 17.26 JOSM
Tri vody IV 1542/22 48.145 17.297 JOSM
Tri vody IV 1544/24 48.148 17.334 JOSM
Tri vody VI 1671/41 48.145 17.296 JOSM
Tri vody VI 1681/51 48.144 17.295 JOSM

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Tri vody IV (50.14)
Cintorínska (44.82)
Viničná (7.25)
Tri vody II (6.73)
Tri vody V (6.66)
Záleská cesta (4.89)
Hviezdna (3.97)
Družstevná (3.71)
Tomášovská (3.43)
Drieňová (3.20)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w255129411 w255129422 w255129434 w255129450 w255129464 w255129469 w255129486 w255129489 w255129501 w255129503 w255129510 w255129536 w255129546 w255129561 w255129572 w255129593 w255129603 w255129630 w255129642 w255129643 w255129655 w255129659 w255129673 w255129758 w255129774 w255129775 w255129824 w255129837 w255129856 w255129874 w255129885 w255129887 w255129921 w255129935 w255130062 w255130135 w255130155 w255130156 w255130204 w255130210 w255130276 w255130434 w255130437 w255130575 w255130614 w255130637 w255130646 w255130802 w255130804 w255130905 w255130907 w255130936 w255131008 w255131043 w255131053 w255131062 w255131079 w255131111 w255131170 w255131174 w255131187 w255131226 w255131243 w255131251 w255131267 w255131295 w255131336 w255131398 w255131425 w255131440 w255131455 w255131526 w255131551 w255131559 w255131566 w255131572 w255131579 w255131595 w255131629 w255131636 w255131651 w255131653 w255131679 w255131703 w255131707 w255131724 w255131732 w385499998 w385500010 w385500035 w385500056 w385500178 w385500210 w385500211 w385500212 w385500222 w385500378 w385501333 w494087636 w494471662 w494471663 w494683759 w494683760 w494683761 w494683762 w494683763 w494683764 w494683765 w494683766 w494683767 w494683770 w494683774 w494683778 w494683782 w494683786 w494683790 w494683794 w494683795 w494683796 w494683797 w494683798 w494683799 w494683800 w494683801 w494683802 w494683803 w494683804 w494683805 w494683806 w494683807 w494683808 w494683809 w494683810 w494683813 w494683814 w494683815 w494683816 w494683817 w494683818 w494683819 w494683820 w494683821 w494683822 w494683823 w494683824 w494683825 w494683826 w494683827 w494683828 w494683829 w494683830 w494683831 w494683832 w494683833 w494683834 w494683835 w494683836 w494683837 w494683838 w494683839 w494683840 w494696356 w494697107 w494697113 w494697120 w494697127 w494697134 w494697144 w494697148 w494697151 w494697155 w494697525 w494697526 w494697527 w494697528 w494697529 w494803039 w494803040 w494803535 w494825634 w494825635 w494886045 w494886046 w639094698 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Tri vody III

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bazalková
Feniklová
L. Svobodu
Nezábudková
Oreganová
Rozmarínová
Žihľavová

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora