Malinovo

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (3)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Tri vody IV 1542/22 48.145 17.297 JOSM
Tri vody VI 1671/41 48.145 17.296 JOSM
Tri vody VI 1681/51 48.144 17.295 JOSM

Adresné body bez súradníc (2)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bratislavská (7.16)
Záleská cesta (5.60)
Družstevná (3.66)
Tomášovská (3.43)
Ivanská (3.12)
Drieňová (3.08)
Športová (2.94)
Školská (2.77)
Mostecká (2.69)
Dunajská (2.63)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Petőfiho => Petöfiho

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w255129758 w255129824 w255130276 w255131187 w494471662 w494683762 w494683786 w494697107 w494697148 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bazalková
Feniklová
Nezábudková
Oregánová
Petőfiho
Rozmarínová
Žihľavová

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n11293144937
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130189
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130857
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130741
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130044
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255131129
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255129654
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255129721
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130671
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255131626
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130270
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255130634
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255131254
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255129583
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) n11293144936
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255131348
Petőfiho (osm), Petöfiho (minv) w255129769

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora