Kalinkovo

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (14.37)
Gaštanová (2.79)
Námestie sv. Františka (2.76)
Lipová (2.56)
Slnečná (2.52)
Pekná (2.46)
Pri kríži (2.33)
Cintorínska (2.27)
Školská (2.19)
Pri Hrádzi (2.13)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nám. sv. Františka => Námestie sv. Františka
Púpavová ulica => Púpavová
ul. Jána Buriana => Jána Buriana
ul. Metloviska => Metloviska
ul. Na Pasienkoch => Na pasienkoch
ul. Pri Hrádzi => Pri Hrádzi
ul. Pri Jazere => Pri jazere
ul. Pri Kríži => Pri kríži

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na pasienkoch
Pri jazere
Pri kríži

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Kania
Korytárska
Mlynárska
Na Pasienkoch
Pri Jazere
Pri Kríži
Rybáričia
Volavčia

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005621
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005449
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005515
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005479
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005614
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005704
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w555498982
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w555498998
Na Pasienkoch (osm), Na pasienkoch (minv) w227005355
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w227005415
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w227005386
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w1116495227
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w227005374
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w227005348
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w227005303
Pri Jazere (osm), Pri jazere (minv) w1116495226
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n10211653922
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n10211653924
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) n10211653923
Pri Kríži (osm), Pri kríži (minv) w971250731

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora