Chorvátsky Grob

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (7)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Výhon (43.52)
Vajnorská (34.86)
Jedľová (22.21)
Záhradná (14.42)
Triblavinská (13.83)
Na Pasienku (5.69)
Pezinská (5.11)
Hlavný dvor (3.93)
Nevädzová (3.81)
Jelšová (3.67)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Bazová ulica => Bazová
Blahútova ulica => Blahútova
Borovicová ulica => Borovicová
Bottova ulica => Bottova
Brezová ulica => Brezová
Brusnicová ulica => Brusnicová
Buková ulica => Buková
Chalupkova ulica => Chalupkova
Chorvátska ulica => Chorvátska
Dlhá ulica => Dlhá
Drozdia ulica => Drozdia
Dubová ulica => Dubová
Golfová ulica => Golfová
Hlohová ulica => Hlohová
Hornodvorská ulica => Hornodvorská
Hrušková ulica => Hrušková
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Hájska ulica => Hájska
Jadranská ulica => Jadranská
Jantárová ulica => Jantárová
Jarabinová ulica => Jarabinová
Jaseňová ulica => Jaseňová
Jastrabia ulica => Jastrabia
Jazdecká ulica => Jazdecká
Jazmínová ulica => Jazmínová
Jedľová ulica => Jedľová
Jelšová ulica => Jelšová
Južná ulica => Južná
Karpatská ulica => Karpatská
Kolibríková ulica => Kolibríková
Konopná ulica => Konopná
Krátka ulica => Krátka
Kukučínova ulica => Kukučínova
Lúčna ulica => Lúčna
Nevädzová ulica => Nevädzová
Obchodná ulica => Obchodná
Osiková ulica => Osiková
Pezinská ulica => Pezinská
Platanová ulica => Platanová
Poľná ulica => Poľná
Pálffyho ulica => Pálffyho
Púpavová ulica => Púpavová
Rubínová ulica => Rubínová
Severná ulica => Severná
Slnečná ulica => Slnečná
Slávičia ulica => Slávičia
Smaragdová ulica => Smaragdová
Sokolia ulica => Sokolia
Svätoplukova ulica => Svätoplukova
Topoľová ulica => Topoľová
Toskánska ulica => Toskánska
Triblavinská ulica => Triblavinská
Ulica Antona Bernoláka => Antona Bernoláka
Ulica Antona Václavíka => Antona Václavíka
Ulica Hlavný Dvor => Hlavný dvor
Ulica Hoštáky => Hoštáky
Ulica Hrudky => Hrudky
Ulica Janka Kráľa => Janka Kráľa
Ulica Malé Vinice => Malé vinice
Ulica Mila Urbana => Mila Urbana
Ulica Na Kŕčoch => Na Kŕčoch
Ulica Na Pasienku => Na Pasienku
Ulica Pod vinicami => Pod vinicami
Ulica Suché Miesto => Suché Miesto
Ulica Výhon => Výhon
Vajnorská ulica => Vajnorská
Vavrínová ulica => Vavrínová
Zafírová ulica => Zafírová
Záhradná ulica => Záhradná
Čerešňová ulica => Čerešňová
Černicová ulica => Černicová
Ľanová ulica => Ľanová
Šalviová ulica => Šalviová
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová
Štúrova ulica => Štúrova
Šípková ulica => Šípková
Šúrska ulica => Šúrska
Žilinská ulica => Žilinská
Žitná ulica => Žitná

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Malé vinice

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavná
Lipová
Malé Vinice
Oblúková
Rybáriková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184513
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184509
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255183912
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184574
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255183922
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184571
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184136
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184083
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184411
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184534
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184462
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184052
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184471
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w919851920
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184341
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w654702830
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184041
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184009
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184568
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184630
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184572
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w654702822
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184623
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184042
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184082
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184016
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184062
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184680
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184480
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w654702819
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184050
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184459

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora