Chorvátsky Grob

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (3)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Hrudky 4366/65 48.238 17.207 JOSM
Južná 4240/20A 48.221 17.295 JOSM
Slnečná 2191/11 48.233 17.233 JOSM

Adresné body bez súradníc (6)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Výhon (43.46)
Slnečná (39.43)
Hrudky (38.23)
Vajnorská (34.86)
Jedľová (21.73)
Triblavinská (17.42)
Záhradná (14.36)
Jastrabia (8.82)
Slávičia (7.78)
Južná (6.11)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Hlavný Dvor => Hlavný dvor
Malé Vinice => Malé vinice

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w255183945 w255184036 w441600404 w913985060 n4317977182 n4524081334 n4977504849 n5377532822 n7600638566 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n317639444 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Malé vinice
Toskánska

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlavný Dvor
Malé Vinice
Rubínova
Čierna Voda

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlavný Dvor (osm), Hlavný dvor (minv) w480364269
Hlavný Dvor (osm), Hlavný dvor (minv) w480364196
Hlavný Dvor (osm), Hlavný dvor (minv) w480364171
Hlavný Dvor (osm), Hlavný dvor (minv) w480364167
Hlavný Dvor (osm), Hlavný dvor (minv) w480364179
Hlavný Dvor (osm), Hlavný dvor (minv) w480364166
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184471
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184052
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184462
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184534
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184411
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184083
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255183922
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184571
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w919851920
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184574
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255183912
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184509
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184136
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184341
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184009
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184041
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184050
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184568
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184630
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184572
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w654702822
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184623
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184082
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184062
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184680
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184480
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w654702819
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184513
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w654702830
Malé Vinice (osm), Malé vinice (minv) w255184459

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora