Hrubá Borša

Bratislavský/Senec

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Golfová (5.70)
Rezidenčná (4.25)
Slnečná (2.95)
Rovná (2.48)
Maloboršanská (2.47)
Hlavná (2.40)
Lipová (2.26)
Okružná (2.22)
Záhradnícka (2.13)
Jánovecká (1.97)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Agátová ulica => Agátová
Borovicová ulica => Borovicová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Golfová ulica => Golfová
Hlavná ulica => Hlavná
Jazdecká ulica => Jazdecká
Jazerná ulica => Jazerná
Jelčanská ulica => Jelčanská
Jánovecká ulica => Jánovecká
Krátka ulica => Krátka
Lipová ulica => Lipová
Maloboršanská ulica => Maloboršanská
Okružná ulica => Okružná
Rezidenčná ulica => Rezidenčná
Rovná ulica => Rovná
Slnečná ulica => Slnečná
Spojovacia ulica => Spojovacia
Záhradnícka ulica => Záhradnícka
ulica Pri akadémii => Pri akadémii
ulica Pri lesíku => Pri lesíku
Úzka ulica => Úzka
Šamorínska ulica => Šamorínska
Šikmá ulica => Šikmá
Školská ulica => Školská
Športová ulica => Športová

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Pri majeri

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora