Slovenský Grob

Bratislavský/Pezinok

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (2)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Pezinská 592/1 48.257 17.263 JOSM
Vajnorská cesta 735/2 48.256 17.263 JOSM

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Záhumenná (22.75)
Dúhová (5.00)
Pri parku (3.79)
Pezinská (3.62)
Družstevná (3.57)
Svätoplukova (3.56)
Dlhá (3.46)
Pribinova (3.38)
Chorvátska (3.31)
Slnečná (3.31)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Hlinícka

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Antona Václavíka
Grobská
Hlinická

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985213
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w136075691
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093204
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w136075417
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093203
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093207
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093202
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093206
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985222
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093205
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w55220854
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w55220855
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w136075647
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w55220856
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w1221578933
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985221
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093200
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985220
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093199
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093197
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985218
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985216
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985217
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985211
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093198
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w36985223
Hlinická (osm), Hlinícka (minv) w918093208

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora