Pezinok

Bratislavský/Pezinok

Prekrývajúce sa budovy

1 2

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (6)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Trnavská (18.96)
Cajlanská (14.91)
Slnečné údolie (14.70)
Malacká cesta (14.17)
Senecká (9.35)
Bratislavská (8.51)
Šenkvická cesta (7.85)
Moyzesova (7.60)
Myslenická (7.56)
Kučišdorfská dolina (7.05)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Okružná ulica => Okružná
Svätojurská ulica => Svätojurská
Ulica Alfonza Šilhára => Alfonza Šilhára
Ulica gen. Viesta => Gen. Viesta
dona Sandtnera => Dona Sandtnera
gen. Pekníka => Gen. Pekníka
gen. Svobodu => Gen. Svobodu
kpt. Jaroša => Kpt. Jaroša

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w4691088 w49327171 w49327212 w49327221 w49327222 w49327223 w49903951 w49903952 w49903953 w49903954 w49903955 w49903956 w49903974 w49903978 w49903979 w49903980 w49903986 w49903993 w49903997 w49903998 w49903999 w49904000 w49904013 w49904014 w49904015 w49904016 w49904169 w49904324 w49904399 w49904403 w49904409 w49904410 w49904411 w49947852 w49963799 w49963800 w49963801 w49963803 w49963804 w49963808 w49963833 w49963887 w49963889 w49963938 w49963940 w49963941 w49963942 w49963943 w49963946 w49963954 w49963992 w49963993 w49963995 w49964838 w49976956 w49976958 w49976961 w49976962 w49976963 w49976974 w49976984 w49976985 w49977041 w49977042 w49978758 w49978832 w49978864 w49978880 w49978893 w49978898 w49978901 w49979829 w168858049 w251408084 n694306151 n704003108 w828122394 w828122404 w828122405 n1420925121 n1420956820 n4342192240 n4418077290 n4434812495 n4648215091 n5103868387 n5338928404 n5338928405 n5338928406 n6937698988 n6939175628 n7125985760 n8831581596 n8936218906 n9377062314 n9689713436 n9755088188 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w44956247 w49946096 w73366624 w168858418 w232660497 w439065590 w439065593 w439065624 w478600530 n704003103 w841293650 w938442823 w938442827 n3417353967 n7125572268 n7125660343 n7125985759 n7126084914 n7126084915 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Baba
Kamenice
M. R. Štefánika
Matúškova
Najmarova
Pod kalváriou
Podhorská
Pri mlyne
Richarda Rétiho
Rybníček
Saulaková
Stupy
Tehelná
Vincúrska
Viničnianska cesta
Zumberská
Žarnovických
Železničná

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dubový vŕšok
Karatíny Franklovej
Matúšková
Milana Rastislava Štefánika
Mojmírova
Na Babe
Novomeského
Panský chodník
Pezinská
Pod Kalváriou
Saulakova
Vajnorská cesta
Viničianska
Zumberska
Šenkvická
Štefana Polkorába

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) r571925
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w49964037
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) w49964030
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1420925059
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1420925015
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1420925077
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1420925053
Milana Rastislava Štefánika (osm), M. R. Štefánika (minv) n1420925093

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora