Modra

Bratislavský/Pezinok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1259)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dolná (30.23)
Vajanského (5.82)
Horná (5.56)
Kalinčiakova (5.36)
Štefánikova (5.16)
Sokolská (4.97)
Dr. Bodického (4.54)
Karpatská (4.52)
Partizánska (4.39)
Štúrova (4.15)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Dr.Bodického => Dr. Bodického
Nám. slobody => Námestie slobody
Pod Vinicami => Pod vinicami
Ulica Ferdinanda Píseckého => Ferdinanda Píseckého
Ulica Jána Bakoša => Jána Bakoša

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

r7831142 w8162887 n33681452 w49334949 w49335724 w49335727 w49362648 w49362649 w49362650 w49362651 w49362652 w49362653 w49362654 w49362655 w49362656 w49362657 w49362658 w49362659 w49362660 w49362661 w49362662 w49362663 w49362664 w49362665 w49362666 w49362667 w49362668 w49362669 w49362670 w49362671 w49362673 w49362674 w49362675 w49362676 w49579345 w49579382 w49579383 w49579462 w49579523 w49579527 w49579561 w49579562 w49579570 w49579666 w49579687 w49579697 w49579698 w49579742 w49579821 w49579864 w49579866 w49579868 w49579869 w49579870 w49579872 w49579873 w49579880 w49579882 w49579883 w49579886 w49579887 w49579888 w49579889 w49579890 w49579894 w49579895 w49579896 w49579897 w49579898 w49579899 w49579901 w49579902 w49579903 w49579904 w49579906 w49579929 w49579930 w49579931 w49579934 w49579936 w49579938 w49579939 w49579940 w49579942 w49579943 w49579944 w49579945 w49579946 w49579947 w49579948 w49579949 w49579953 w49579954 w49579956 w49579957 w49579958 w49579961 w49579963 w49579965 w49579966 w49579968 w49579969 w49579970 w49579971 w49579973 w49579974 w49579976 w49579977 w49579978 w49579979 w49579983 w49579984 w49579985 w49579989 w49579991 w49579992 w49579993 w49579994 w49580002 w49580003 w49580005 w49580007 w49580009 w49580010 w49580015 w49580016 w49580017 w49580018 w49580019 w49580023 w49580028 w49580033 w49580038 w49580039 w49580040 w49580042 w49580043 w49580044 w49580046 w49580048 w49580052 w49580053 w49580055 w49580057 w49580058 w49580059 w49580061 w49580063 w49580064 w49580065 w49580066 w49580067 w49580068 w49580069 w49580070 w49580073 w49580074 w49580075 w49580078 w49580079 w49580080 w49580081 w49580083 w49580084 w49580085 w49580086 w49580087 w49580088 w49580089 w49580091 w49580092 w49580093 w49580095 w49580098 w49580100 w49580102 w49580103 w49580109 w49580110 w49580112 w49580113 w49580115 w49580117 w49580119 w49580120 w49580121 w49580122 w49580123 w49580124 w49580125 w49580126 w49580127 w49580132 w49580133 w49580134 w49580136 w49580138 w49580139 w49580141 w49580142 w49580143 w49580144 w49580145 w49580146 w49580148 w49580149 w49580151 w49580152 w49580153 w49580154 w49580155 w49580158 w49580159 w49580160 w49580161 w49580162 w49580163 w49580164 w49580170 w49580171 w49580174 w49580175 w49580176 w49580179 w49580183 w49580186 w49580187 w49580188 w49580190 w49580195 w49580202 w49580204 w49580205 w49580206 w49580207 w49580209 w49580210 w49580211 w49580214 w49580215 w49580217 w49580222 w49580225 w49580226 w49580227 w49580228 w49580229 w49580231 w49580234 w49580241 w49580243 w49580244 w49580245 w49580246 w49580247 w49580248 w49580249 w49580250 w49580252 w49580253 w49580254 w49580255 w49580256 w49580257 w49580260 w49580264 w49580265 w49580266 w49580267 w49580268 w49580269 w49580270 w49580274 w49580276 w49580277 w49580297 w49580300 w49580301 w49580302 w49580303 w49580304 w49580305 w49580306 w49580307 w49580309 w49580310 w49580311 w49580312 w49580313 w49580315 w49580316 w49580318 w49580320 w49580321 w49580323 w49580324 w49580326 w49580327 w49580330 w49580331 w49580332 w49580335 w49580336 w49580337 w49580338 w49580339 w49580340 w49580343 w49580344 w49580345 w49580346 w49580347 w49580348 w49580349 w49580350 w49580352 w49580353 w49580354 w49580356 w49580357 w49580358 w49580359 w49580360 w49580362 w49580363 w49580365 w49580366 w49580369 w49580370 w49580371 w49580375 w49580376 w49580380 w49580381 w49580382 w49580384 w49580385 w49580388 w49580389 w49580393 w49580395 w49580397 w49580398 w49580402 w49580404 w49580406 w49580408 w49580409 w49580411 w49580412 w49580415 w49580416 w49580417 w49580418 w49580419 w49580422 w49580424 w49580427 w49580437 w49580438 w49580440 w49580442 w49580445 w49580449 w49580450 w49580451 w49580452 w49580453 w49580454 w49580455 w49580456 w49580458 w49580461 w49580463 w49580464 w49580465 w49580466 w49580467 w49580469 w49580471 w49580472 w49580473 w49580474 w49580475 w49580476 w49580481 w49580482 w49580483 w49580484 w49580486 w49580488 w49580492 w49580493 w49580494 w49580496 w49580497 w49580498 w49580500 w49580501 w49580506 w49580509 w49580510 w49580512 w49580514 w49580515 w49580516 w49580517 w49580520 w49580521 w49580522 w49580523 w49580524 w49580526 w49580527 w49580528 w49580529 w49580530 w49580531 w49580532 w49580534 w49580540 w49580542 w49580544 w49580545 w49580546 w49580547 w49580548 w49580550 w49580555 w49580556 w49580557 w49580558 w49580559 w49580560 w49580562 w49580564 w49580565 w49580567 w49580568 w49580569 w49580570 w49580573 w49580574 w49580575 w49580579 w49580584 w49580586 w49580588 w49580589 w49580595 w49580596 w49580597 w49580598 w49580599 w49580602 w49580603 w49580605 w49580606 w49580609 w49580610 w49580611 w49580613 w49580614 w49580615 w49580617 w49580619 w49580620 w49580622 w49580624 w49896792 w49896824 w49896927 w49896930 w49897003 w49897125 w49897134 w49897170 w49897203 w49897238 w49897253 w49897265 w49897278 w49897342 w49897343 w49897353 w49897418 w49897442 w49897447 w49897469 w49897485 w49897507 w49900538 w49900740 w49900742 w49900764 w49901060 w49901076 w49901177 w49901179 w49901187 w49901221 w49901234 w49902002 w118321020 w118341982 w245073238 n247119587 w259476980 w316519919 w483277637 w547688192 w547694622 w548106727 w548185944 w548187981 w548187982 w548378889 w548378893 w548436479 w548442268 w548445719 w548507347 w548507348 w548729324 w548744621 w548744622 w548826001 w548828324 w549356801 w549380940 w549521534 w549521535 w549540158 w549563961 w549563962 w549566206 w549720916 w549720922 w549726800 w549726803 w549744628 w549748728 w549763432 w549767156 w549938303 w549962490 w549962493 w739762593 n946514306 w991971961 w1027694253 n2271451133 n3178361768 n3178361770 n4729336372 n6041547795 n6925709092 n7702223559 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w49897362 w49897368 w118321085 w118321154 n385945189 n385947059 w818158571 w819409473 w988091487 n2665732909 n2665732914 n2665732920 n2665732934 n3483872162 n3771295701 n4974797021 n5534036969 n7701892287 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Čsl. armády

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Behunka
Harmónia
Hroznová
Leánková
Malagová
Modranská
Muškátová
Námestie Slobody
Okružná
Piesok
Samuela Zocha
Strapáková
Tramínová
Veštíkova
Československej armády
Čsl. Armády
Šípková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Modranská (osm), Partizánska (minv) w258663549
Modranská (osm), Trnavská (minv) w258663239

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora