Modra

Bratislavský/Pezinok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (1221)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Dolná (30.34)
Vajanského (5.50)
Kalinčiakova (5.36)
Horná (5.31)
Štefánikova (5.16)
Sokolská (4.97)
Karpatská (4.52)
Partizánska (4.24)
Štúrova (4.22)
Cpinova (4.12)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Dr.Bodického => Dr. Bodického
Nám. slobody => Námestie slobody
Pod Vinicami => Pod vinicami
Ulica Ferdinanda Píseckého => Ferdinanda Píseckého
Ulica Jána Bakoša => Jána Bakoša

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n33681452 w49335727 w49579561 w49579562 w49579821 w49579889 w49579930 w49579943 w49579947 w49579948 w49579977 w49580028 w49580039 w49580109 w49580127 w49580138 w49580145 w49580151 w49580161 w49580163 w49580174 w49580186 w49580190 w49580195 w49580205 w49580206 w49580207 w49580266 w49580274 w49580309 w49580310 w49580311 w49580450 w49580451 w49580452 w49580456 w49580458 w49580461 w49580463 w49580471 w49580506 w49580528 w49580529 w49580532 w49580534 w49580540 w49580550 w49580557 w49580560 w49580562 w49580564 w49580568 w49580569 w49580574 w49580610 w49580611 w49580617 w49580620 w49897238 w49897278 w49897442 w49900742 w118321020 w423641772 w483277637 w548729324 w548826001 w577193261 w991971961 w1027694253 w1153417182 n2271451133 n3178361770 n4729336372 n6041547795 n7702223559 n11099963133 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w118321085 w118321154 n385945189 n385947059 w818158571 w819409473 w988091487 n3771295701 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

A. Behunka
Harmónia
Hroznová
Leánková
Malagová
Modranská
Muškátová
Námestie Slobody
Okružná
Piesok
Samuela Zocha
Strapáková
Tramínová
Veštíkova
Československej armády
Čsl. Armády
Šípková

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Dolná (osm), Šúrska (minv) n3193638729
Modranská (osm), Partizánska (minv) w258663549
Modranská (osm), Trnavská (minv) w258663239

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora