Svätý Jur

Bratislavský/Pezinok

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (22)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Háj (10.62)
Staničná (8.15)
Podhradie (7.27)
Krajinská cesta (5.75)
Pri peci (4.59)
Prostredná (4.06)
P. O. Hviezdoslava (3.92)
Hájniky (3.79)
Martina Kukučína (3.51)
Hradištná (3.23)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

1.mája => 1. mája
Biely Kríž => Biely kríž
Hajná Hora => Hajná hora
Horné Predmestie => Horné predmestie
Na Pažiti => Na pažiti
Pezinské Záhumenice => Pezinské záhumenice
Pri Hornej Skalke => Pri Hornej skalke
Pri Kaplnke => Pri kaplnke
Pri Peci => Pri peci
Pri Štadióne => Pri štadióne
Ulica Bratislavské Záhumenice => Bratislavské záhumenice
Ulica J.Cubínka => J. Cubínka
Ulica Karola Drexlera => Karola Drexlera
Ulica Mateja Bela => Mateja Bela
Ulica Michala Dočolomanského => Michala Dočolomanského
Ulica Mórica Beňovského => Mórica Beňovského
Ulica Priemyselná => Priemyselná
Ulica Sauberg => Sauberg

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n3400537551 n6926390101 n6926390102 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w225606048 w378889105 w500261985 w917395323 n7125554404 n7126091872 n7126091873 n7126091874 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bratislavské záhumenice
Horné predmestie
Jozefkovo Údolie
Na pažiti
Nová pezinská
Pezinské záhumenice
Pri Hornej skalke
Pri peci

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Bratislavské Záhumenice
Horné Predmestie
Jozefkovo údolie
Monarská alej
Na Pažiti
Nová Pezinská
Olšavská
Pezinské Záhumenice
Pri Hornej Skalke
Pri Kaplnke
Pri Peci
Pálffyho
Roľnícka
Tomanova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Bratislavské Záhumenice (osm), Bratislavské záhumenice (minv) w225608071
Bratislavské Záhumenice (osm), Bratislavské záhumenice (minv) w62031773
Bratislavské Záhumenice (osm), Bratislavské záhumenice (minv) w62031777
Bratislavské Záhumenice (osm), Bratislavské záhumenice (minv) w62031772
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607462
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607988
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225606209
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607765
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607996
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225606317
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607061
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w499874805
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225606031
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607716
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607813
Horné Predmestie (osm), Horné predmestie (minv) w225607100
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889099
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889183
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889130
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889126
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889109
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889124
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889190
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889185
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889180
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889175
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889131
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889135
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889140
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889159
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889164
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889194
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889110
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889174
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889148
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889171
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889150
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889101
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889155
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889121
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889108
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889149
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889132
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889179
Jozefkovo údolie (osm), Jozefkovo Údolie (minv) w378889198
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225607953
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225606204
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225606097
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w925739274
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225607627
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225606182
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w770225537
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225608059
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w912380594
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w289219050
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225606151
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w289219060
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w289219049
Na Pažiti (osm), Na pažiti (minv) w225606248
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139431
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821866
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821867
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w225606288
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821868
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139414
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139426
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821865
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139419
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139411
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139413
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821862
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139412
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821861
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139428
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139425
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821869
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821884
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821870
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139418
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821878
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139434
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w225607751
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821876
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821881
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821875
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139415
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821880
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139416
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821873
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139417
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w547139432
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821885
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821871
Nová Pezinská (osm), Nová pezinská (minv) w28821874
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606227
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606106
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606205
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225608011
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606499
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w837859287
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225607609
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w837859288
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606954
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225607569
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w540022259
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606126
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606184
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606186
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606192
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606871
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606372
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w837859286
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225607516
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225607995
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606220
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225606099
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w225607937
Pezinské Záhumenice (osm), Pezinské záhumenice (minv) w687273020
Pri Hornej Skalke (osm), Pri Hornej skalke (minv) w225607143
Pri Hornej Skalke (osm), Pri Hornej skalke (minv) w225606260
Pri Hornej Skalke (osm), Pri Hornej skalke (minv) w225606216
Pri Kaplnke (osm), Pri kaplnke (minv) w62031783
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127301
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127343
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127392
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889172
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889112
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889156
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889184
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w912369858
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889200
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w547913095
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889173
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889196
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127369
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889187
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127351
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127313
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w378889203
Pri Peci (osm), Pri peci (minv) w318127388

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora