Zohor

Bratislavský/Malacky

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Bratislavská (14.35)
Lozornianska (6.52)
Lábska (5.93)
Staničná (5.64)
Školská (4.38)
Požiarnická (3.88)
Nový rad (3.57)
Kováčska (3.54)
Na pasienkoch (3.53)
Stupavská (3.23)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Borinská ulica => Borinská
Borovicová ulica => Borovicová
Bratislavská ulica => Bratislavská
Brezová ulica => Brezová
Cintorínska ulica => Cintorínska
Dolná ulica => Dolná
Domkárska ulica => Domkárska
Dubová ulica => Dubová
Fialková ulica => Fialková
Gaštanová ulica => Gaštanová
Hviezdoslavova ulica => Hviezdoslavova
Jedľová ulica => Jedľová
Jelšová ulica => Jelšová
Konvalinková ulica => Konvalinková
Kostolná ulica => Kostolná
Kováčska ulica => Kováčska
Košiarska ulica => Košiarska
Krivá ulica => Krivá
Krátka ulica => Krátka
Kvetná ulica => Kvetná
Lipová ulica => Lipová
Lozornianska ulica => Lozornianska
Lábska ulica => Lábska
Marianska ulica => Mariánska
Mlynská ulica => Mlynská
Muškátová ulica => Muškátová
Na Pasienkoch => Na pasienkoch
Nevädzová ulica => Nevädzová
Obchodná ulica => Obchodná
Orechová ulica => Orechová
Poľná ulica => Poľná
Požiarnická ulica => Požiarnická
Sadová ulica => Sadová
Smreková ulica => Smreková
Staničná ulica => Staničná
Struhárova ulica => Struhárova
Stupavská ulica => Stupavská
Tichá ulica => Tichá
Ulica Alberta Hubeka => Alberta Hubeka
Záhradná ulica => Záhradná
Školská ulica => Školská
Štúrova ulica => Štúrova
Železničiarska ulica => Železničiarska

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w34953087 w334333696 n2208186183 n2208187122 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w34952632 n5165449974 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Dubová
Mariánska
Na trávnikoch

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lábska cesta
Marianska
Na Trávnikoch
Potočná
Priechodná

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora