Vysoká pri Morave

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (13)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (29.03)
Hlavná (13.81)
Stromová (8.30)
Hraničiarska (7.98)
Športová (4.25)
Záhradná (3.77)
Dúbrava (3.03)
Rybárska (2.96)
Továrenská (2.95)
Staničná (2.94)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nandin Dvor => Nandin dvor
Pod Vŕškom => Pod vŕškom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nandin dvor
Námestie Oslobodenia
Pod vŕškom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lábska cesta
Nandin Dvor
Námestie oslobodenia
Pod Vŕškom
Zemianské III.
Zohorská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Nandin Dvor (osm), Nandin dvor (minv) w522579230
Nandin Dvor (osm), Nandin dvor (minv) w522579222
Nandin Dvor (osm), Nandin dvor (minv) w267292047
Nandin Dvor (osm), Nandin dvor (minv) w522579234
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292214
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856122
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856142
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292324
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292205
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856144
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w517911032
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w523683067
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267291234
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w517911033
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292196
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856247
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856254
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267291780
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856217
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856238
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w1166053768
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856150
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w517911031
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w1228866418
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w620578112
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w267291344
Zemianské III. (osm), Zemianske III. (minv) w267291314

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora