Vysoká pri Morave

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (12)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Nová (29.17)
Hlavná (13.80)
Hraničiarska (8.03)
Stromová (7.71)
Športová (4.40)
Záhradná (3.98)
Dúbrava (3.03)
Staničná (2.97)
Rybárska (2.96)
Továrenská (2.89)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nandin Dvor => Nandin dvor
Pod Vŕškom => Pod vŕškom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w327987561 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w267291302 w267291613 w267291777 w267292324 w326856137 w326856210 n9193325464 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Nandin dvor
Námestie Oslobodenia
Pod vŕškom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Lábska cesta
Nandin Dvor
Námestie oslobodenia
Pod Vŕškom
Zemianské I.
Zemianské III.
Zohorská cesta

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Mládežnícka (osm), Hlavná (minv) w326856137
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856122
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856142
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292205
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856144
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w517911032
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w517911031
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267291234
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292196
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w517911033
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856254
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267291780
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856217
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856238
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w1166053768
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856150
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w267292214
Námestie oslobodenia (osm), Námestie Oslobodenia (minv) w326856247
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w620578112
Pod Vŕškom (osm), Pod vŕškom (minv) w267291344
Zemianské III. (osm), Zemianske III. (minv) w267291314

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora