Stupava

Bratislavský/Malacky

Prekrývajúce sa budovy

1 2

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (177)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Líščia (34.83)
Pri Borníku (8.42)
Hviezdoslavova (6.83)
Robotnícka (6.40)
Mierová (6.15)
Cementárenská (5.49)
Devínska cesta (5.19)
Hlavná (5.08)
Železničná (4.91)
Nová (4.76)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Marianska => Mariánska
Na Vrchnú horu => Na vrchnú horu
Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. sv. Trojice => Námestie sv. Trojice

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73673636 w73673787 w73673814 w73673832 w73673854 w73673858 w73673870 w73673878 w73673883 w73673885 w73673887 w73673897 w73673901 w73673907 w73673919 w73673957 w73673963 w73673969 w73673988 w73673992 w73673996 w73674009 w73674020 w73674045 w73674047 w73674050 w73674053 w73674055 w73674102 w73674124 w73674150 w73674155 w73674157 w73674169 w73674178 w73674187 w73674206 w73674212 w73674215 w73674242 w73674265 w73674303 w73674318 w73674321 w73674332 w73674341 w73674360 w73674407 w73674413 w73674425 w73674427 w73674456 w73674523 w73674528 w73674534 w73674560 w73674580 w73674585 w73674587 w73674597 w73674623 w73674631 w73674647 w73674702 w73674758 w73674884 w73675010 w147537923 w147538701 w147540514 w147541516 w147542452 w147542958 w147542961 w185963414 n200051647 w243794025 w250815670 w334067594 w334067611 w334067614 w334067615 w334067625 n356646640 w408855303 w529675770 w529675776 w529675778 w529675779 w529675780 w529675783 w529675784 w529675785 w529675795 w529675798 w529675808 w529675810 w529675814 w529675817 w529675821 w529675825 w529675826 w529675830 w529675835 w529675836 w640659041 w670994739 w709817733 w709817737 w709817738 w709817740 w709817741 w734526041 w734526044 w734526224 w740696980 w866326909 w1075990668 w1075991039 n1788279741 n1788286887 n3026898438 n3026899500 n4105387598 n4290853493 n5145002924 n5145002925 n5145002926 n5145002927 n5145002928 n5145002929 n5145002930 n5145002931 n5145002932 n5145002933 n5145002934 n5145002935 n5145002936 n5145002937 n5145002938 n5145002939 n5145002940 n5145002941 n5145002942 n5145002943 n5145002944 n6181041774 n7713772096 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w34952632 w147540741 w147543196 w147543309 n6551073851 n7395290786 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jaseňová
Javorová
Kosatcová
Lúčna
Muštová
Na aleji
Na Dieloch
Na Kopcoch
Na Pekárkach
Na stráni
Orechová
Pod Kopcami
Pri artézskej studni
Pri Greftoch
Pri kríži
Pri majeri
Prof. Ondroucha
Sadová
Spojná
Veternicová
Ľanová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borinská
Bratislavská
Janka Kráľa
Martina Benku
Na Aleji
Na dieloch
Na kopcoch
Nevädzova
Námestie svätej Trojice
Orechova
Pod kopcami
Pri Artézskej studni
prof. Ondroucha
Vysokoškolákov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w147538511
Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w408860361
Na Aleji (osm), Mierová (minv) w147543056
Na Aleji (osm), Na aleji (minv) w147538102
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w307649006
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542558
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147541177
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147543268
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w606845126
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540002
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539807
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540526
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w307649005
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147543038
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w1022974842
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147538678
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w1022974841
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542078
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539041
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542177
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539460
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540151
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542085
Orechova (osm), Orechová (minv) w583215955
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506849
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506686
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506688
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506684
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506830
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506819
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506799
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506790
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506781
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506771
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506744
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506878
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506866
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506855
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506692
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506857
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506853
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506851
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506843
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506690
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506914
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506694
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506909
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506919
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506921
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506912
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506697
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506923
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506907
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506839
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506707
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506709
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506703
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506705
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506699
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506701
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506681
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506834
prof. Ondroucha (osm), Prof. Ondroucha (minv) n6551073821
prof. Ondroucha (osm), Prof. Ondroucha (minv) n6551073823
prof. Ondroucha (osm), Prof. Ondroucha (minv) n6551073822
prof. Ondroucha (osm), Prof. Ondroucha (minv) n6551073824
prof. Ondroucha (osm), Prof. Ondroucha (minv) n6551073820

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora