Stupava

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (174)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pri Borníku (8.42)
Hviezdoslavova (6.75)
Mierová (6.15)
Robotnícka (6.14)
Cementárenská (5.49)
Devínska cesta (5.36)
Hlavná (5.02)
Železničná (4.95)
Nová (4.72)
Rímska (4.63)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Marianska => Mariánska
Na Vrchnú horu => Na vrchnú horu
Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. sv. Trojice => Námestie sv. Trojice

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w73673636 w73674534 n200051647 w250815670 n356646640 w408855303 w734526041 n1788279741 n1788286887 n3026898438 n3026899500 n6181041774 n7713772096 n10653533710 n10921175317 n11200689271 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w23336848 w34952632 w147540741 w147543196 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Dieloch
Na Kopcoch
Pod Kopcami

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borinská
Bratislavská
Janka Kráľa
Marianska
Martina Benku
Na Aleji
Na dieloch
Na kopcoch
Námestie svätej Trojice
Orechova
Pod kopcami
prof. Ondroucha
Vysokoškolákov

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w147538511
Marianska (osm), Mariánska (minv) w648666115
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543132
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543099
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543308
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543074
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542937
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541096
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543029
Marianska (osm), Mariánska (minv) w1165346520
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542977
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147538631
Marianska (osm), Mariánska (minv) w648666059
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543283
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540844
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542053
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541941
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541936
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542079
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540193
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542601
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539911
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539278
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540198
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540030
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539320
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540616
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543095
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541163
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540984
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539604
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543218
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540074
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147538502
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539991
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541600
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541691
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543147
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542466
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541575
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540044
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542002
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543216
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542156
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540846
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542428
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542720
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539504
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542338
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540327
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539667
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540761
Marianska (osm), Mariánska (minv) w929547685
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541964
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543172
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542230
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541211
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540823
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541894
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147538001
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540652
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543181
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541750
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541182
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543036
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542985
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147538836
Marianska (osm), Mariánska (minv) w1164709672
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540259
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541906
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541464
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147538634
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542325
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541893
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539119
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147540189
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541278
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147539240
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543201
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147537979
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147538396
Marianska (osm), Mariánska (minv) w1165346518
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542128
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147542107
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543385
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147541062
Marianska (osm), Mariánska (minv) w147543342
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147540873
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147540706
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147543205
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w1165346522
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147538737
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147538260
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147542876
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147538404
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147543268
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540002
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w606845126
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w307649005
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542558
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w307649006
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539807
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147541177
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540526
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539041
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147543038
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w1022974842
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147538678
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w1022974841
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542078
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542177
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539460
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542085
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540151
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506684
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506830
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506819
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506799
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506790
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506781
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506771
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506855
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506878
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506866
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506688
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506857
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506853
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506851
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506849
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506843
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506744
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506686
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506701
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506690
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506839
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506909
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506919
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506921
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506912
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506914
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506923
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506692
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506907
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506707
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506709
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506703
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506705
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506699
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506694
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506697
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506681
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506834
prof. Ondroucha (osm), Prof. Ondroucha (minv) w929803769

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora