Stupava

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (165)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pri Borníku (8.42)
Hviezdoslavova (6.72)
Mierová (6.13)
Devínska cesta (5.36)
Hlavná (5.15)
Cementárenská (5.01)
Robotnícka (4.78)
Nová (4.74)
Rímska (4.63)
Malacká (4.60)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Marianska => Mariánska
Na Vrchnú horu => Na vrchnú horu
Nám. M. R. Štefánika => Námestie M. R. Štefánika
Nám. sv. Trojice => Námestie sv. Trojice

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w250815670 n4103625622 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w23336848 w34952632 n11594100531 n11909761459 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Dieloch
Na Kopcoch
Pod Kopcami
Pri artézskej studni
Púpavová

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Borinská
Bratislavská
Janka Kráľa
Martina Benku
Na dieloch
Na kopcoch
Na Vrchnú horu
Pod kopcami
Pri Artézskej studni

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Janka Kráľa (osm), J. Kráľa (minv) w147538511
Na Vrchnú horu (osm), Na vrchnú horu (minv) w147543295
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147540873
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147540706
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w1165346522
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147538737
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147543205
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147538260
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147538404
Na dieloch (osm), Na Dieloch (minv) w147542876
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540151
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w307649006
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w307649005
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542558
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147541177
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147543268
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w606845126
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540002
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147540526
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147543038
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539807
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147538678
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w1022974841
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542078
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539041
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542177
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147539460
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w147542085
Na kopcoch (osm), Na Kopcoch (minv) w1022974842
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506688
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506684
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506830
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506819
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506799
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506790
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506781
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506771
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506855
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506878
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506866
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506857
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506853
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506843
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506849
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506851
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506686
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506744
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506692
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506921
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506697
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506909
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506919
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506839
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506912
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506914
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506690
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506907
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506923
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506707
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506709
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506703
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506705
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506699
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506701
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506694
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506681
Pod kopcami (osm), Pod Kopcami (minv) w641506834
Pri Artézskej studni (osm), Pri artézskej studni (minv) w368796362
Pri Artézskej studni (osm), Pri artézskej studni (minv) w250815661
Pri Artézskej studni (osm), Pri artézskej studni (minv) w866326909

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora