Marianka

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Potenciálne problémy v dátach z MINV. Jednotlivé "prehrešky" treba posúdiť individuálne a v prípade, že sa potvrdia, je vhodné kontaktovať príslušný mestský/obecný úrad so žiadosťou o nápravu.

Adresné body mimo hraníc obce (1)

Adresné body mimo hraníc obce (podľa databázy ZSJ). Ak sú tieto body veľmi vzdialené od týchto hraníc, kontaktujte MsÚ/OcÚ, príp. aj s informáciou, kde sa má daná adresa nachádzať.

Slnečná 1146/12 48.253 17.06 JOSM

Adresné body bez súradníc (1)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Sedmokrásková (29.14)
Štúrova (7.96)
Školská (5.77)
Podhájska (3.67)
Potočná (3.47)
Karpatská (3.40)
Partizánska (3.36)
Slnečná (3.31)
Družstevná (3.18)
Lesná (2.79)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Vinohradoch => Na vinohradoch
Námestie 4.apríla => Námestie 4. apríla
Pod Mlynom => Pod mlynom

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w318071399 n9457606447 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na vinohradoch
Pod mlynom

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Vinohradoch
Pod Mlynom

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842334
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842306
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842327
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842335
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842308
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842322
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842325
Na Vinohradoch (osm), Na vinohradoch (minv) w606842315
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086775
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086527
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086496
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086660
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086868
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086708
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62087021
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62087033
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w62086808
Pod Mlynom (osm), Pod mlynom (minv) w480566586

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora