Malacky

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (256)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Brezová (14.07)
Oslobodenia (13.98)
Družstevná (11.22)
Jesenského (8.66)
Legionárska (8.44)
Stupavská (7.56)
Boženy Nemcovej (7.20)
Kozia (6.84)
Pezinská (6.51)
Štúrova (6.47)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Krátka ulica => Krátka
Ulica Ernsta Wiesnera => Ernsta Wiesnera
Ulica Karola Virsíka => Karola Virsíka
Ulica Ludwiga Angerera => Ludwiga Angerera
arm. gen. L. Svobodu => Arm. gen. L. Svobodu
gen. M. R. Štefánika => Gen. M. R. Štefánika
kpt. Miloša Uhra => Kpt. Miloša Uhra

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

n34149428 w61520222 n268385736 n420076834 w457322012 w600456871 w600456872 n662220146 n662220166 w738509166 w739519446 w743798207 w744272087 w766778912 w794298550 w820450709 n1520988932 n1520988936 n3102504825 n3128432643 n3212896425 n3213011534 n3825033066 n3868548246 n3868548251 n3868548257 n3934751145 n4117337443 n4207666898 n4523202363 n4551344863 n4951990122 n5017173603 n5017173607 n5017174021 n5017174022 n5017174023 n5228405369 n5290531110 n5497403148 n5571852850 n5571852865 n5571852868 n5834295058 n6190943313 n6190943314 n6190943315 n6190943316 n6190943317 n6190943324 n6190943330 n6192495193 n6778413656 n6778413657 n7167780458 n7494613184 n7658642333 n7679339699 n7679339721 n7679695402 n7679695425 n7679695426 n7723547836 n7920621609 n8232054199 n9291403639 n10291108055 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w61519902 w61520081 w303362585 w303362594 w455954004 w523820517 n662220164 w737929945 w743798206 n2222258624 n2878367286 n4207666897 n4207666928 n4340793794 n6074425193 n6263952151 n6778413666 n6961474425 n6961474426 n6961474427 n6961474439 n6961474440 n6961474441 n7161287403 n7161287446 n7167780472 n7428755071 n7428755074 n7428755083 n7494678389 n7679695401 n9471794293 n9831971684 n9884620158 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Arm. gen. L. Svobodu
Gen. M. R. Štefánika
Kpt. Miloša Uhra

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

arm. gen. L. Svobodu
gen. M. R. Štefánika
J. Kráľa
kpt. Miloša Uhra
Na Brehu

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61518916
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61520335
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w334576050
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61518239
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445209
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61518291
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519162
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61520504
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61518441
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61517717
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61517963
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61518258
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61518672
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445214
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w334291149
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61516608
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519976
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519012
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61520027
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519521
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61516999
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445211
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61517004
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445212
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w334576052
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445208
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519394
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w334576001
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519448
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61517954
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61516527
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w334576065
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61519003
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445210
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w915445213
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w61520490
arm. gen. L. Svobodu (osm), Arm. gen. L. Svobodu (minv) w887592168
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519591
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575912
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575890
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575909
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575983
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517737
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575980
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575921
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575885
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520560
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519834
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576043
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576076
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517620
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654843
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576021
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576072
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654845
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517694
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575952
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576047
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654846
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576028
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654842
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519748
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654856
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519491
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576032
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519634
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518401
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517053
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575960
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654854
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654853
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654850
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517784
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576055
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576014
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575942
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576063
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519196
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575966
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518554
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654844
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576068
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w928437387
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291058
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518814
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520390
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654848
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291164
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517890
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291055
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291140
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518284
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519668
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520038
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291129
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575925
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w335170733
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291059
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291145
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291104
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w162141502
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520158
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w162141525
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519945
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291123
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w162141528
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291156
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w162141499
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291080
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291065
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291056
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654857
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520244
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291097
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291144
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518450
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517333
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519231
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520448
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291160
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575973
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) n8513442976
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575898
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) n8513442947
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576019
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) n8513442921
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576060
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518986
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654852
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654849
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61518766
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576037
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576016
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334576057
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575949
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520522
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w335170681
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291157
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61520348
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61516696
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517426
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575945
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w335170760
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291073
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w335170744
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334575946
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w335170701
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291066
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61519695
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w335170748
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517653
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w916654851
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w61517044
gen. M. R. Štefánika (osm), Gen. M. R. Štefánika (minv) w334291138
kpt. Miloša Uhra (osm), Kpt. Miloša Uhra (minv) w61518259
kpt. Miloša Uhra (osm), Kpt. Miloša Uhra (minv) w61519763
kpt. Miloša Uhra (osm), Kpt. Miloša Uhra (minv) w61518930
kpt. Miloša Uhra (osm), Kpt. Miloša Uhra (minv) w334575894
kpt. Miloša Uhra (osm), Kpt. Miloša Uhra (minv) w334576008
kpt. Miloša Uhra (osm), Kpt. Miloša Uhra (minv) w61520099

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora