Lozorno

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Zvončínska (28.09)
Karpatská (24.19)
Železničná (9.78)
Záhradkárska (6.10)
Gozovská (4.06)
Vinohradská (3.68)
Športové námestie (3.47)
Cintorínska (3.32)
Hasičská (3.12)
Veterná (2.89)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Nám. Sv.Kataríny => Námestie sv. Kataríny
Pri Majeri => Pri majeri
Športové nám. => Športové námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w32602825 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie sv. Kataríny
Pri majeri

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Námestie Sv. Kataríny
Pri Majeri

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Námestie Sv. Kataríny (osm), Námestie sv. Kataríny (minv) w914099750
Námestie Sv. Kataríny (osm), Námestie sv. Kataríny (minv) w475254519
Námestie Sv. Kataríny (osm), Námestie sv. Kataríny (minv) w62320396
Námestie Sv. Kataríny (osm), Námestie sv. Kataríny (minv) w62320506
Námestie Sv. Kataríny (osm), Námestie sv. Kataríny (minv) w735010250
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319773
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319661
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319859
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320929
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w914350733
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320198
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320399
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320696
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320248
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320806
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320969
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w735010231
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319461
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319560
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320712
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319768
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319700
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320149
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320348
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320257
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320006
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319655
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320591
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320831
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320284
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320798
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320989
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320898
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w735010181
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320074
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62320864
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w62319802
Pri Majeri (osm), Pri majeri (minv) w735010232

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora