Gajary

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Hlavná (74.66)
Pivovar (26.06)
Gagarinova (6.94)
Továrenská (4.50)
Skuteckého (3.05)
Športová (3.03)
Levárska (3.01)
Záhradná (2.50)
Gráfova (2.35)
Štefánikova (2.32)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Na Riadku => Na riadku

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na riadku

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Riadku

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872397
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872298
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872185
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870298
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871114
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031058
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872386
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871994
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872218
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872275
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031057
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w1237760827
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871626
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871958
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870675
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889808
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872270
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872006
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870558
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889811
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031059
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872070
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871210
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871422
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889831
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871169
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w1237760806
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889840
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872173
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889801
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871493
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031062
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870955
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871705
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870613
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031061
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031060
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031063
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871227
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870372
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870692
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w1297677901
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031053
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871102
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871406
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872153
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872322
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872279
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w1208487964
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870699
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871650
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872087
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871258
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870370
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889818
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870295
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871665
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871712
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870235
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871924
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889816
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031054
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031064
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871580
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871140
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870817
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872142
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871815
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870618
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w309031065
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872049
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870353
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870221
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871219
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870275
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871794
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69870929
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69871962
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w69872055
Na Riadku (osm), Na riadku (minv) w771889799

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora