Veľké Leváre

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (2)

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

1. mája
Boskovičova
Družstevná
Hasičská
Hlinisko
Hollého
Hrnčiarska
Hroznová
Hviezdoslavova
Janka Kráľa
Jurkovičova
K jazeru
Kadlečíkova
Komenského
Krivá
Krátka
Krížna
Kukučínova
Maliarikova
Martina Benku
Melíškova
Mládežnícka
Nová
Nádražná
Orechová
Pekná
Pekárska
Pinelova
Poľná
Prašná
Pri cintoríne
Pri štadióne
Priechodná
Riadok
Rudavná
Severná
Slnečná
SNP
Starý dvor
Tichá
Vansovej
Vinohradnícka
Výmoľ
Zadná
Zámočnícka
Závodská
Ľudmily Podjavorinskej
Školská
Športová
Štefánikova
Štúrova

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora