Rohožník

Bratislavský/Malacky

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (3)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Pod Oborou (12.09)
Malacká (5.10)
Staničná (4.99)
Avanárska (4.41)
Na Lázku (4.34)
Pri potoku (3.21)
Školské námestie (3.10)
Záhrady (3.02)
Hlavná (2.90)
Zákostolie (2.71)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

K Rašeline => K rašeline
Na Barine => Na barine
Pri Mlyne => Pri mlyne
Pri Potoku => Pri potoku
V Kútoch => V kútoch
Školské Námestie => Školské námestie

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w513271120 n4395836650 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

n9370697319 n9370697370 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na Lázku
Na Rádku
Pod Oborou

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Na lázku
Na rádku
Pod oborou

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w989025266
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490880
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490881
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490863
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w989025241
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490866
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490894
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490873
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w318816180
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490874
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w318816182
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w318816181
Na lázku (osm), Na Lázku (minv) w73490869
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490019
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73489969
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73489978
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73489993
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490007
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490027
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w990437917
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490075
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490105
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490129
Na rádku (osm), Na Rádku (minv) w73490043
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490103
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490124
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490083
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490074
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490079
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490154
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490196
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490294
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490349
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490376
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490114
Pod oborou (osm), Pod Oborou (minv) w73490111

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora