Bratislava-Petržalka

Bratislavský/Bratislava V

Prekrývajúce sa budovy

1

Údaje MINV

Adresné body bez súradníc (14)

Ulice s podozrivými bodmi

Zoznam 10 ulíc s najväčšími rozdielmi medzi najväčšou a priemernou vzdialenosťou k najbližšiemu ďalšiemu adresnému bodu. Môže poslúžiť na odhalenie "ustrelenej" adresy. Takisto však môže obsahovať - predovšetkým pri uliciach s malým počtom adries - neužitočnú informáciu (falošný poplach).

Panónska cesta (10.25)
Kutlíkova (8.06)
Údernícka (5.14)
Einsteinova (4.54)
M. Curie Sklodowskej (4.50)
Mamateyova (4.36)
Betliarska (4.33)
Žltá (4.17)
Röntgenova (3.94)
Šintavská (3.90)

Zoznam premenovaných ulíc

Zoznam premenovaných ulíc, ktoré filter názvov ulíc zmenil (vychádzajúc pritom zo základných typografických pravidiel a gramatiky slovenského jazyka). Tieto úpravy nemusia byť definitívne, v prípade pochybnosti o danom filtri o tom napíšte na fórum OSM_SK). Vľavo: pôvodný názov v registri RA, vpravo: nový názov po zmene.

Daliborovo nám. => Daliborovo námestie
Humenské nám. => Humenské námestie
Janíkovské Role => Janíkovské role
Kežmarské nám. => Kežmarské námestie
Mánesovo nám. => Mánesovo námestie
Nobelovo nám. => Nobelovo námestie
Nám. Hraničiarov => Námestie hraničiarov
Rőntgenova => Röntgenova
Ulica Gustáva Mallého => Gustáva Mallého
Ulica Ondreja Štefanka => Ondreja Štefanka
Ulica závodu Matador => Závodu Matador

Údaje OSM

Možné chyby v databáze OpenStreetMap, často chýbajúce adresné tagy, ktoré sú podstatné pre proces zlúčenia dát.

Neúplné adresy

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber, no chýbajúcimi pridruženými tagmi addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber. Chýbajúce tagy je potrebné doplniť. Tiež sem spadajú prípady, kedy si tagy odporujú.

w238898414 n768162424 w1165951302 w1165965265 n2819366145 n3170553154 n3258264813 n4096367315 n9501074113 n9735014349 n10244894182 n10654875735 n10655813606 n10830733893 n11075010418 n11110840220 n11200696722 n11255018175 Otvoriť všetko v JOSM

Nesúlad medzi addr:housenumber a addr:streetnumber/addr:conscriptionnumber

Zoznam adries v OSM s vyplneným tagom addr:housenumber vo formáte SÚPISNÉ/ORIENTAČNÉ číslo, no tomu nezodpovedajúcim hodnotám v tagoch addr:conscriptionnumber a addr:streetnumber. Tieto nezrovnalosti je potrebné opraviť.

w1165965277 n4350852339 n11134240909 n11142458543 Otvoriť všetko v JOSM

Adresy mimo budov

Adresné body mimo budov (JOSM)

Adresné body v datasete MINV, ktoré nepretínajú ani nie sú v blízkosti budovy v OSM. Pomocou vrstvy Ortofotomozaika SR/Katasterportal je potrebné preveriť, či do OSM netreba zakresliť novú/chýbajúcu budovu. Príležitostne môžete naraziť aj na budovu tagovanú ako reláciu, v takých prípadoch môžte adresný bod v súbore ignorovať.

Ulice chýbajúce v OSM

Ulice, ktoré sa nachádzajú v datasete MINV, no neboli nájdené v dátach OSM. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Jantárova cesta

Ulice nenájdené v datasete MINV

Ulice, ktoré sa nachádzajú v údajoch OSM, no neboli nájdené v datasete MINV. Môže to tiež znamenať, že v údajoch MINV je táto ulica s mierne odlišným názvom, napr. J. Kráľa miesto Janka Kráľa. V tomto konkrétnom prípade je potrebné presunúť dlhý názov ulice do alt_name a do tagu name umiestniť názov zhodný s názvom v MINV.

Antona Durvaya
Azúrová
Digital Park, Einsteinova 3817/19 Bratislava 5
Einsteinova 11 (1.poschodie)
Generála Viesta
Gettingova
Hýlia
Jantárová cesta
Jána Lajčiaka
Labutia
Marie Curie Sklodowskej
Most Apollo
Most SNP
Pri Starom háji
Pri vojenskom cintoríne
Rovniakova
Rőntgenova

Nesúlad v názve ulice

Adresy, ktoré majú rovnaké súpisné a orientačné číslo v oboch datasetoch, ale obsahujú iný názov ulice.

A. Gwerkovej (osm), M. Curie Sklodowskej (minv) w61741378
A. Gwerkovej (osm), M. Curie Sklodowskej (minv) w61741449
Jantárová cesta (osm), Jantárova cesta (minv) w42918420
Jantárová cesta (osm), Jantárova cesta (minv) w26471030
M. Curie Sklodowskej (osm), A. Gwerkovej (minv) w61741408
M. Curie Sklodowskej (osm), A. Gwerkovej (minv) w61741426
Rőntgenova (osm), Röntgenova (minv) w25544781
Rőntgenova (osm), Röntgenova (minv) w411612152

Ladiace informácie

Pomocné údaje

Pôvodné hranice obce (JOSM)

Zjednodušené hranice obce (JOSM)

Budovy v OSM (pomocný súbor) (JOSM)

Overpass query - budovy a adresné body:

Výstup Conflatora